Az egyetemalapító Hegedűs Loránt ma lenne 90 éves

A Károli Gáspár Református Egyetem 1993-as megalapításakor döntő szerepet játszott Dr. Hegedűs Loránt református lelkész, a Dunamelléki Egyházkerület akkori püspökének keresztyén tradícióra és a református hitvallásra vonatkozó mély meggyőződése, miszerint szükség van református felsőoktatási intézményre. Így született meg az egyetemi rangú Teológiai Akadémiára építve és a Nagykőrösön működő Tanítóképző Főiskolai Karral összekapcsolva a Károli Gáspár Református Egyetem. Küldetésének tekintette a református – így az oktatási – intézmények létrehozását, megszilárdítását, hiszen tudta, hogy a hitélet fejlődésében, a lelki megújulás elősegítésében nélkülözhetetlen bástyákra van szükségünk.


Hegedűs Loránt 1930. november 11-én született Hajdúnánáson értelmiségi családban. 1991-ben megválasztották a Dunamelléki Egyházkerület püspökének, s egyben a Zsinat lelkészi elnökének is. 2020. november 11-én ünnepelné 90. születésnapját. A Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának 25. éves évfordulóján Dr. Békési Sándor, a KRE Hittudományi Karának már nyugdíjba vonult tanszékvezetője emlékezett meg az alapító Püspökről:
„Hegedűs Loránt a klasszikus értelemben vett református lelkipásztor volt, aki azért foglalkozott teológiával, hogy igehirdetéseinek tartalma minél gazdagabb és az örökérvényű isteni üzenet minél aktuálisabb legyen.”

A Károli 25 - Studia Caroliensia jubileumi kiadványában (A Károli Gáspár Református Egyetem 2018-as évkönyve; L’Harmattan Kiadó, 2018) olvasható teljes megemlékezés itt érhető el.

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések