A tehetséggondozás szolgálatában

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) a 2020/2021. évi akkreditációs folyamatban való részvétel eredményeként a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karát Akkreditált kiváló Tehetségpontnak minősítette.

„Úgy véljük, hogy a pedagógusoknak hivatásuk beteljesítése során a tehetséggondozásra komplex személyiségfejlesztésként érdemes tekinteniük, azt mind kognitív, mind érzelmi és társas-közösségi vonatkozásban fontos támogatniuk. Hivatásuknak kiemelt részét képezi továbbá a Lélek általi és lélekben való gazdagodás támogatása, »a lehető legtöbbet megtenni azért, hogy minden növendék fel tudja mutatni azokat a képességeit, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől«” – olvasható Prof. Dr. Pap Ferenc dékán és Fehér Ágota egyetemi tanársegéd által írt közös cikkben (A teljes szöveg itt olvasható).

Az alábbiakban összegyűjtöttük azokat az aktuális tanulmányokat, cikkeket, beszámolókat, melyek a Tanítóképző Főiskolai Kar tehetséggondozói tevékenysége és hivatástudata kapcsán az elmúlt időszakban megjelent:

  • Pap Ferenc – Fehér Ágota: Gazdagító programok a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán a tehetséggondozás jegyében. In: Dunakanyar Régió XXIII. évf. 3. sz. 7.