Egyetemünkön kiemelkedő a nyelvvizsgával rendelkezők aránya

Az Oktatási Hivatal által készített friss tanulmány alapján általánosságban elmondható, hogy minden ötödik alapszakos hallgató azért nem kapta meg a diplomáját, mert nem szerezte meg időben a nyelvvizsgát. A kutatás azon egyetemisták és főiskolások eredményeit vizsgálta és elemezte, akik a 2009/2010-es és a 2011/2012-es tanév között kezdték meg tanulmányaikat, néhány évvel később pedig sikeres záróvizsgát tettek. Összességében a hallgatók 77-79 százaléka teljesítette a diploma megszerzéséhez előírt nyelvi követelményeket.

Az arányok ma is hasonlóak, azonban az adatok intézményenként is eltérőek. Egyetemünk hallgatói ezen  a területen is kiemelkedően teljesítenek, a tanulmány szerint az alapszakos eredmények alapján  a Károli Gáspár Református Egyetem vezet a 100–999 hallgatói képzésszámú felsőoktatási intézmények között, ugyanis 91-93 százalék a nyelvi követelményt teljesítők aránya.

A felsőoktatási intézmények tagolásában, a nyelvvizsga foka szerint tapasztalt arányok alapján Intézményünk az alapképzések szintjén, a felsőfokú nyelvvizsgák arányát vizsgálva is vezet (27–33%)*. Az osztatlan képzések esetén a középfokú nyelvvizsgák hányada a KRE képzésein a legnagyobb (81–91%)**.

A nyelvvizsga időbelisége szerint tapasztalt arányok alapján az alapszakos eredményeket tekintve, a képzés előtt teljesített nyelvvizsgák hányadában is a KRE az első (78–82%)*.

A tanulmány szerint összességében elmondható, hogy a nyelvvizsga típusát tekintve a komplex vizsgák aránya a legmagasabb (hiszen ez szerepel a kimeneti követelményekben). A nyelvválasztás tekintetében az angol vezeti a nyelv szerinti toplistát, amelyet a német követ, de népszerű a francia, az olasz, a spanyol, sőt az eszperantó nyelv is.

*100–999 bejelentett nyelvvizsga intézményeinél
**  a legalább 50 bejelentett nyelvvizsga intézményeinél

 

Forrás: felvi.hu  

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések