Tóth J. Zoltán egyetemi tanári kinevezése

Dr. Palkovics László, az innovációért és technológiáért felelős miniszter – a fenntartóval egyetértésben – tett javaslatára Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2021. június 1. napjával egyetemi tanárrá nevezte ki Dr. Tóth Zoltánt. Az erről szóló határozat itt található.

Dr. habil. Tóth J. Zoltán a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék oktatója, a Kar Doktori Iskolájának törzstagja.

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések