Átadták a március 15. alkalmából odaítélt kitüntetéseket

Június 3-án Budapesten, a Karmelita kolostorban adták át a március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából odaítélt állami kitüntetések egy részét, amelyeket korábban a koronavírus-járvány miatt nem kaphattak meg az érintettek. Az Áder János köztársasági elnök által adományozott elismeréseket Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át az egyházi, a külhoni magyar, a magyarországi nemzetiségi élet kiválóságainak a magyar állam nevében.

A kitüntetettek közül számos református szaktekintélyt köszöntöttek.


MAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetésben részesült:
Prof. Dr. Bogárdi Szabó István Széchenyi-díjas teológus, a Dunamelléki Református Egyházkerület volt püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt lelkészi elnöke, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszékének egyetemi tanára a magyar állam és az egyház közötti párbeszéd elmélyítésében, illetve a református egyház elesettekhez és kiszolgáltatottakhoz forduló, a közjó érdekében végzett szolgálatainak kiszélesítésében vállalt szerepe, valamint teológiatörténeti jelentőségű tudományos és szaklektori munkája, továbbá a jövő lelkészeinek felkészítését segítő oktatói tevékenysége elismeréseként.

Bogárdi Szabó István átveszi a Magyar Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetéstFotó: Sebestyén LászlóMAGYAR ÉRDEMREND középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott:
Dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának volt világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület volt főgondnoka a magyar református közösségeket sokoldalúan szolgáló egyházi közéleti, oktatói és publikációs tevékenysége, valamint a Kárpát-medencei magyarság hitének és identitásának megerősítésében vállalt szerepe elismeréseként.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd


MAGYAR ÉRDEMREND tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült:
- Prof. Dr. Németh Dávid, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára több évtizedes lelkipásztori szolgálata, a jövő lelkészeinek felkészülését segítő oktatói és kiemelkedő tudományos munkája, valamint a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézet létrehozásában vállalt szerepe elismeréseként.

- Dr. Velkey György János, a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem Szociális és Egészségtudományi Karának gyakorlati tanára elhivatott gyógyító-, illetve kórházvezetői munkája, valamint a Kárpát-medencében élő magyar gyermekgyógyászok közötti együttműködés fejlesztését szolgáló tevékenysége elismeréseként.

Egyházi kitüntetettek - Fotó: Sebestyén László

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

Galéria

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések