Doktoravató ünnepség az Állam- és Jogtudományi Karon

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara 2021. július 10-én tartotta doktoravató ünnepélyét a Budapest-Pozsonyi Úti Református Egyházközség templomában. Az ünnepségen 4 PhD doktort, 100 jogász doktort avattak, valamint 6 LL.M. képzésben részt vett hallgató vehette át az oklevelét.

Az ünnepi igehirdetés szolgálatát Ft. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke végezte Márk evangéliuma 1 fejezetének 16-20. versei alapján: „Amikor Jézus a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; és így szólt hozzájuk Jézus: Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt.”

Dr. habil. Czine Ágnes rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes asszony ünnepi beszédében kiemelte, hogy a végzett hallgatók felelősségteljes és nemes hivatást választottak, mellyel mások sorsát fogják befolyásolni, ezért lelkiismeretes és fontos munka vár majd rájuk. Rektorhelyettes Asszony az itt töltött évek erőfeszítéseiről is beszélt, a befektetett munkáról, ami végül azt az örömöt hozta el, melyet az oklevelek átvételével érezhettek végzett hallgatóink. Kiemelte a család, a barátok támogatását, illetve a hit erejét, mely a tanulmányaik során adódott nehéz helyzetekben is megtartó erőként szolgált. A rómaiakhoz írott levél 8. fejezetének 31. versét idézve: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” alapján hozzátette, hogy a megszerzett biztos tudás mellett a hit mindig elkíséri majd végzett hallgatóinkat az úton. Rektorhelyettes Asszony kiemelte, hogy ahogyan „az egyik ismert lelkész mondta: hittel tedd meg az első lépést. Nem kell hozzá látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot”.

Dr. habil. Czine Ágnes a végzett hallgatók egész életére Isten áldását kérte, jogászi pályájukhoz sok sikert, boldogságot és örömöt kívánt.

 

Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter dékán megnyitó beszédében hangsúlyosan szólt az ünnepélyes percek jelentőségéről, a doktoravatás meghitt pillanatairól, amely életre szóló élményt jelent: több éves munka eredményét, egy álom valóra válását. Igaz tartalmat nyertek a 264. dicséret sorai: „Áldjad Őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett…”

A 2020/2021. tanév őszi és tavaszi félévében nappali munkarenden 55 fő, levelező munkarenden 59 fő tett sikeres vizsgát. Személyesen 50 nappali és 50 levelezős hallgató volt jelen az ünnepségen. A végzős hallgatók nevében a pédumnál Schlachta Boglárka Lilla nappali munkarendű és Balogh András levelező munkarendű hallgatók tettek esküt.

Az ünnepség keretein belül az ÁJK két oktatójának és több munkatársának is odaítélte a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Díszoklevele kitüntető címet: Prof. Dr. Kun Attila és Prof. Dr. Tóth J. Zoltán, illetve a kar munkatársai közül Czene Péterné, Iles-Szabó Diána, Horváth-Bánáti Dóra és Terjék Zoltánné vehették át a kitüntetést.

Az ünnepélyen Mészáros János Elek Simándy-díjas énekművész Bánk áriáját adta elő, Meleg Vilmos nagyváradi színművész Ady Endre Üzenet egykori iskolámba című versét szavalta el.

Az egyetem Facebook-oldalán utólag is megtekinthető a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának doktoravató ünnepsége.

 

 

 

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép