Kiváló eredménnyel zárult az általános felvételi eljárás

2.522 felvett jelentkezővel eredményesen zárta a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárást a Károli Gáspár Református Egyetem és ezáltal a jövőben is az ország egyik legnépszerűbb felsőoktatási intézménye marad. Az idei eljárásban Egyetemünk a felvettek létszámát 10,61%-kal növelni tudta a 2020. évi általános felvételi eljáráshoz képest!

Az Állam- és Jogtudományi Karra 879, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karra 1.281, a Szociális és Egészségtudományi Karra 122, a Tanítóképző Főiskolai Karra 240 jelentkező került felvételre. Bár hitéleti képzéseink esetén a felvételi eljárás még nem fejeződött be, az eddigi eredmények alapján a jelentkezők a tavalyi évhez hasonló létszámban nyertek felvételt.

Az Állam- és Jogtudományi Kar esetén nagymértékű, több mint 26%-os a felvett jelentkezők összlétszám-növekedése. A karon a levelező munkarendű alapképzések tekintetében 129%-kal nőtt a tavalyi évhez képest a felvettek létszáma. Örömteli eredmény, hogy a jogász osztatlan képzés esetén a tavalyi évhez képest annak ellenére nőtt a felvettek létszáma, hogy a képzésen a felvételi ponthatárok emelkedtek.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon továbbra is töretlen az érdeklődés a pszichológia alapképzési szak, az anglisztika alapképzési szak, valamint a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakiránya iránt,  annak ellenére, hogy a ponthatárok ezen képzések esetén is emelkedtek.  Az idei felvételi eljárásban a kar levelező munkarendű alapképzéseire a felvettek létszáma 4,35%-os növekedést, a levelező munkarendű mesterképzésekre felvettek létszáma pedig 19%-os növekedést mutat.

A tavalyi évhez képest a Szociális és Egészségtudományi Karon a legnagyobb arányú a növekedés: 114%-kal több mint kétszeresére nőtt.

A Tanítóképző Főiskolai Karon a tavalyi évhez képest 50%-kal nőtt a felvettek létszáma.

A magas átlagpontszámoknak köszönhetően jól felkészült elsőéves hallgatók kezdhetik meg 2021 szeptemberében tanulmányaikat a Károlin.

Gratulálunk a felvettek elért eredményeihez!

Jó hír mindazok számára, akiknek az általános felvételi eljárásban a kiválasztott képzésre nem sikerült bejutni, hogy Egyetemünk a 2021. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban is meghirdet képzéseket, melyekről hamarosan részletesen hírt adunk!

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép