Elhunyt Dr. Tóth Károly, az ÁJK alapító dékánja

Elhunyt Dr. Tóth Károly, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar egykori dékánja, az Alkotmányjogi Tanszék korábbi tanszékvezető egyetemi docense.

Dr. Tóth Károly 1998. július 15-től állt az Egyetem alkalmazásában az Állam- és Jogtudományi Kar alapító dékánjaként, oktatójaként. Számos maradandó értékkel gazdagította a Kart, értékteremtő munkájával segítette az oktatási és a szervezeti struktúra felépítését. Dékánsága idején kezdődött meg jogi karunk akkreditációja, melynek sikerességéhez nagyban hozzájárult odaadó munkájával.

Számos publikációval, kutatással, konferenciákon való aktív részvételével nagyban hozzájárult a közjog tudományterületének fejlesztéséhez. Dékánként és tanszékvezetőként is mindvégig azon fáradozott, hogy egy jól működő, modern Kart hívjon életre, amely őrzi a református jogi oktatás hagyományait, emellett speciális, széleskörű közjogi ismeretekkel készíti fel a diákokat a pályájukra. Az Egyetem életében mint az Egyetemi Tanács tagja, s mint a Kar vezetője mindig aktívan szerepet vállalt, munkájával mindvégig az Egyetem fejlődését és hírnevének öregbítését szolgálta. 2009-ben az Egyetem munkásságát Pro Universitate díjjal jutalmazta.

Dr. Tóth Károlyt 2021. szeptember 25-én, szombaton 14 órakor helyezik örök nyugalomra a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Cserépfalun.

Dr. Tóth Károly példaértékű munkásságát, az Egyetemért végzett önzetlen szolgálatát emlékezetünkben örökké megőrizzük!

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések