A Fiatal Kutatók Akadémiája tagfelvételt hirdet

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) meghirdette 2022. évi tagfelvételi pályázatát. Az elektronikus pályázati anyagok benyújtásának határideje 2022. február 4. 12.00 óra. Jelen tagválasztás során 12 új taggal bővül az FKA, akik 2022. május 1-vel kezdődően 5 évig lesznek a testület tagjai.

A pályázatok elbírálásának feltétele a tudományos kiválóság és a tagság keretében tervezett tevékenység is.

Pályázatot nyújthatnak be azok a kutatók, akik:

  1. az MTA köztestületének tagjai legkésőbb 2021. november 1. óta,
  2. 12 évnél nem régebben (2010. január 1. után*) szerezték első PhD fokozatukat,
  3. a taggá válás évében nem töltik be 41. életévüket (1982. január 1. után születtek*),
  4. *Az ii) és iii) pontok esetében maximum 5 év korhatárkedvezmény vehető igénybe gyermekvállaláshoz kapcsolódóan kiesett kutatóidő (gyermekenként maximum 2 év), tartós betegség, illetve egyéb, igazolható egyéni körülmény fennállása esetén. (A korhatárkedvezményt igénybe vevő pályázók is mindenképpen 1977. január 1. után születtek, és első PhD fokozatukat 2005. január 1. után szerezték.) A korhatár-kedvezmény igénybevételének tényét és okát az online pályázati felületen a “pályázat adatai” fül alatt található szövegdobozban kell feltüntetni. A korhatárkedvezményre jogosító igazolásokat a pályázathoz nem szükséges csatolni, de az FKA Tagválasztási Bizottsága fenntartja a jogot, hogy a bírálati szakaszban ezeket a dokumentumokat a pályázóktól bekérje.Az FKA Tagválasztási Bizottsága döntését legkésőbb 2022. április 15-ig hozza meg. A pályázók az eredményről legkésőbb 2022. április 20-ig e-mailen keresztül kapnak értesítést.

A részletes pályázati kiírás elérhető az FKA honlapján: https://mta.hu/fka/nyilt-palyazati-felhivas-a-fiatal-kutatok-akademiaja-tagsagra-2022-111891

 

A Fiatal Kutatók Akadémiája (FKA) egy nemzetközi minták alapján, 2019-ben alapított, az MTA közfeladataival összhangban működő, alulról szerveződő tudományos társaság. 2021-től az MTA társult tudományos társaságaként a tudományos osztályokkal és testületekkel együttműködve vesz részt az MTA tudományos közéleti tevékenységében.

Az FKA tevékenysége három fő területre összpontosít:

  1. a hazai fiatal (45 év alatti) kutatók érdekeinek képviselete hazai és nemzetközi szinten, melynek szerves része a fenntartható kutatói életpályamodell kidolgozása, illetve a tudományos pályán érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése,
  2. a tudományos kiválóság elősegítése (a tehetséges fiatalok motivációjának felkeltése és fenntartása a tudományos pályán, a tudományos életpálya népszerűsítése, példamutatás, mentorálás),
  3. a tudomány és a társadalom közötti kommunikáció erősítése igényes és hiteles tudománykommunikációs stratégiák meghonosítása, illetve a fiatal kutatók ezen a téren való professzionális képzése által.

 

 

 

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések