29 éves a Károli

A Károli Gáspár Református Egyetem 2022. február 24-én ünnepli 29. születésnapját. Ebből az alkalomból összegyűjtöttünk 29 érdekességet az elmúlt 29 évből. Idézzük fel együtt intézményünk történetének egy-egy meghatározó, érdekes pillanatát, illetve néhány kevésbé ismert tényt.

1. A Magyarországi Református Egyház Zsinata 1993. február 24-i ülésén, az alábbi ige szellemében döntött a Károli Gáspár Református Egyetem megalapításáról: „Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.” (Hóseás 4,6).

Az egyetem nevére tett javaslatok a Károli Gáspár név mellett a következők voltak: (ábécé sorrendben): Apáczai Csere János, Ráday Pál, Ravasz László, Szegedi Kis István, Szenci Molnár Albert, Tótfalusi Kis Miklós, Török Pál. A május 5-i Zsinat 35 igen, 23 nem és 7 tartózkodás mellett megerősítette a Károli Gáspár nevet.

2. A Károli Gáspár Református Egyetem 1993. évi alapításakor három karral, a Hittudományi Karral, a Tanítóképző Főiskolai Karral és a Bölcsészettudományi Karral indult meg az egyetemi oktatás. Az Állam- és Jogtudományi Kar 1998-ban, míg legfiatalabb karunk, a Szociális és Egészségtudományi Kar 2019-ben jött létre.

3. Állam- és Jogtudományi Karunk 1998 szeptemberében indult, de a Károli-egyetemnek már ezt megelőzően, 1994-től volt jogászképzése a szegedi, József Attila Tudományegyetemmel (mai nevén Szegedi Tudományegyetem) közösen Kecskeméten.

4. A Károli Egyetem címerében az 1Mózes 1:3 bibliai igevers olvasható: „Akkor ezt mondta Isten: Legyen világosság! És lett világosság.” (RÚF 2014) A kezdeti címer 2012-ben nyerte el ma is használatos formáját. A címerben megjelenő 1855-ös évszám a Pesti Református Teológiai Intézet, (később Budapesti Református Teológiai Akadémia) alapítási évére utal, mely a Hittudományi Kar jogelődje.

Egyetemünk kezdeti címere (bal oldalon) 2012-ben nyerte el végső formáját (jobb oldalon).

5. Egyetemünk latin megnevezése: Universitas Ecclesiae Reformatae in Hungaria de Casparo Károli Nominata

6. Egyetemünk öt kara közül kettőnek változott meg a neve az évek során:

 • Bölcsészettudományi Karunk névváltoztatására 2018-ban került sor, mivel a kar képzési profilja működésének 25 éve alatt jelentősen kiszélesedett, és a bölcsészettudományi képzések mellett egyre jelentősebbek lettek a kar társadalomtudományi képzési területhez tartozó szakjai is, ezért a kar nevében is megjelent a szélesebb képzési kínálat jelzése, így lett Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar.
 • A Tanítóképző Főiskolai Kar elődjét 1839-ben alapították (Tanítóképezde), 1990-es újraindulása után (Nagykőrösi és Dunamelléki Református Hitoktató és Tanítóképző Főiskola) 1993-ban lett a Károli Gáspár Református Egyetem egyik alapító kara. 1993-ban már Tanítóképző Főiskolai Kar néven folytatta oktatási tevékenységét, majd 2021. augusztus 1-je óta Pedagógiai Kar néven működik tovább.

7. Intézményünk két szakkollégiummal is várja a hallgatókat: az Állam- és Jogtudományi Kar Bocskai István Szakkollégiuma, illetve a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium. A BTK 2017-ben indult szakkollégiumának névadója Benda Kálmán akadémikus (képünkön), az Eötvös Collegium egykori diákja, Széchenyi-díjas történész, a Dunamelléki Egyházkerület volt levéltárosa, aki nyolcvanévesen lett a Károli Gáspár Református Egyetem első rektora 1993-94. között.

8. A Szociális és Egészségtudományi Kar egyetemünk legfiatalabb kara, mely 2019-es elindításával az egészségtudományi képzési terület beemelésével kiterjesztette képzési portfólióját. A Szociális és Diakónia Intézet korábban a Tanítóképző Főiskolai Kar része volt, az újonnan megalapított kar elindításával azonban átkerült az intézet a nagykőrösi székhelyű kartól. A SZEK két intézettel, az Egészségtudományi Intézettel, valamint a Szociális és Diakónia Intézettel működik.

9. A Ráday utca 28. szám alatt található patinás épület eredetileg katonai kaszárnyának épült, de később üzemelt kórházként, majd dohánygyár működött benne. Miután a dohánygyár a külvárosba költözött, a Dunamelléki Református Egyházkerület lett az új tulajdonosa az egykori dohánygyári épületnek. Az egy évig tartó átépítés után, 1912. november 2-án ünnepélyes keretek között adták át az épületet, amely már a teológiai akadémia hallgatóinak, tanárainak is helyet adott, megnyílt az internátus is.

2019-ben a Hittudományi Kar átmenetileg egy másik oktatási helyszínre költözött a II. kerületi Csopaki utcába, majd három év után, 2022 szeptemberétől újra a Ráday utcában folytatódik az oktatás a Hittudományi Karon, illetve hallgatóink az épületegyüttesben található, minden igényt kielégítő kollégiumban kapnak ismételten elhelyezést.

10. A Károli Gáspár Református Egyetem rektorainak névsora a kezdetektől napjainkig:

 • Prof. Dr. Benda Kálmán (1993-1994)
 • Prof. Dr. Ujfalussy József (1995-1999)
 • Prof. Dr. Tenke Sándor (2000-2002)
 • Prof. Dr. Kovács Eszter (2002-2004)
 • Prof. Dr. Szűcs Ferenc (2004-2009)
 • Prof. Dr. Vargha András (2009-2010)
 • Prof. Dr. Balla Péter (2010-2019)
 • Prof. Dr. Zsengellér József (2019-2020)
 • Prof. Dr. Czine Ágnes (2020-2022)
 • Prof. Dr. Trócsányi László (2022-)


11.
Intézményünk összesen 867 munkavállalót foglalkoztat: oktatóink száma 488, a nem oktatói állományban 374 fő tartozik, valamint egyetemünkön 5 lelkész végez szolgálatot.[1]

(A nagyobb méretért kattintson a képre!)

12. Folyamatosan vezették be a NEPTUN Egységes Tanulmányi Rendszert intézményünkben, először az Állam- és Jogtudományi Kar, legutoljára pedig a Bölcsészettudományi Kar állt át a „digitális leckekönyv” használatára 2005-ben. A hallgatói létszámadatok változását 2008-tól az alábbi grafikon mutatja be:

(A nagyobb méretért kattintson a képre!)

13. Intézményünk az alábbi, határon túli képzési helyszíneken is hirdet képzéseket: Marosvásárhely (Románia), Illyefalva (Románia), Szabadka (Szerbia), Léva (Szlovákia), Beregszász (Ukrajna).

14. A Károli-könyvek sorozat első kötete 2011-ben, 11 évvel ezelőtt jelent meg, s konkrétan egy Bagdy Emőke professzor asszony születésnapjára készített tanulmánykötet volt: A klinikai pszichológia horizontja – tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. A L’Harmattan Kiadóval közös Károli Könyvek sorozatszerkesztője, valamint a Károli Könyvműhely létrehozója Prof. Dr. Sepsi Enikő.

15. A KAPSZLI, a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológia szakos hallgatóiból alakult önképző köre még 2004-ben jött létre. A kezdeti évek alatt többször átalakultak, 2007 és 2012 között alakult ki a szervezet célja, identitása, amely azóta is pszichológiai témájú előadások és konferenciák szervezésével foglalkozik. Célkitűzése, hogy a pszichológiai ismereteket a szakmabeliek mellett a laikusok részére is minél szélesebb körben, ingyenesen eljuttassa.

16. A KultX Rádió fiatal, 2014-ben indult, otthona a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának rádióstúdiója. A műsorkészítők az Egyetem hallgatói és oktatói közül kerülnek ki. A rádió életében részt vevő egyetemi hallgatók nagy része a képzésük során találkozik először a rádióval, majd többen ezt követően élnek – az egyetem bármely hallgatója számára biztosított – lehetőséggel.

17. A Károli Magazin első száma 2018 őszén jelent meg, egyetemünk 25 éves jubileumának évében, az azóta negyedévenként megjelenő magazin legutóbbi lapszáma a magazin történetének 10. kiadványa volt.

(A Károli Magazin első lapszáma.)

 

18. Az elmúlt időszakban több épülettel is bővült egyetemünk:

 • A röviden csak D25 néven emlegetett oktatási épületünk átadójára 2014. október 7-én került sor (1146 Budapest, Dózsa György u. 25-27.), ebben az épületben jelenleg a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, valamint a Szociális és Egészségtudományi Kar hallgatói tanulnak.
 • A Tanítóképző Főiskolai Kar 2019-ben vehette birtokba a 1042 Budapest, Árpád út 161-163. cím alatt található épületet, ahol a kar a budapesti képzési helyszínnel meghirdetett képzésein tanulhatnak hallgatóink.
 • A BTK képzési helyszínei 2020 szeptemberétől tovább bővültek a Károlyi-Csekonics-palotával (1088 Budapest, Reviczky u. 6.).
 • A Neumann János Egyetem Pedagógusképző Kara 2020. július 31. napján kivált a Neumann János Egyetem szervezetéből, és a Károli Gáspár Református Egyetem szervezetébe olvadt be, így vidéken is új képzési helyszínnel bővült intézményünk (6000 Kecskemét, Kaszap utca 6-14.)


19.
2016-ban a Károli Gáspár Református Egyetem egy baba-mama szobával bővült, aminek köszönhetően egyetemünk kismamái zavartalanul félre tudnak vonulni csemetéikkel. A szoba a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Pszichológiai Intézetében található és az Intézet oktatóinak, dolgozóinak, illetve hallgatóinak a munkája révén, az Egyetem vezetőségének a segítségével valósult meg.

 

20. 2017. április 3-án, a Károli Közösségi Napok (Tréninghét) keretein belül került sor egyetemünk életében az első összegyetemi flashmobra, melyen 100 károlis hallgató vett részt mind a négy karunkról, a próbafolyamatok több hétig tartottak. A Kálvin téren megrendezett esemény rengeteg járókelő figyelmét keltette fel és remek hangulatban zajlott.

21. Intézményünk megtalálható a közösségi média felületein:

 • Facebook-oldalunk 2011. november 8-án jött létre, jelenleg 12 422 ember kedveli; 12 790 ember követi.
 • YouTube-csatornánk 2011. november 15-én jelent meg, jelenleg 275 videó tekinthető meg az oldalon.
 • Instagram-oldalunk 2016 januárjában jött létre, a mai napig 394 bejegyzés olvasható rajta, jelenleg 2224 követője van.


22.
2011-ben került sor az első Tréninghétre az egyetemen, mely a későbbiekben Károli Közösségi Napok - Tréninghét néven minden tavaszi és őszi félévben megrendezésre kerül intézményünkben. A Károli Közösségi Napok keretében a hallgatók olyan szakmai, karrierépítési, lelki és egészségfejlesztő programokon vehetnek részt, amely túlmutat egyetemi tanulmányaik keretén. A Tréninghét keretében az intézmény munkavállalói is számos programon vehetnek részt, különféle tréningeken képezhetik magukat.

(A Tréninghét első hallgatói plakátja 2011-ből.)

23. 2019. április 8-án, a Tavaszi tréninghét keretein belül nyitotta meg kapuit egyetemünk első könyv- és ajándékboltja, a Károli Könyvműhely és Ajándékbolt a nagyközönség előtt.

A Károli Könyvműhely és Ajándékbolt a 1085 Budapest, Horánszky utca 26. szám alatt található, a Benda Kálmán Szakkollégium földszintjén.

24. Az egyetemen működő Teremtésvédelmi Műhely bár jelenlegi nevén csupán 2020. január 1-jétől működik, története 2010-re nyúlik vissza, hiszen a Magyarországi Református Egyház teremtésvédelmi csoportjaként, Ökogyülekezeti Mozgalom néven 2010-ben alakult. 2018 szeptemberétől az egyetemen, az Egyház és Társadalom Kutatóintézetben folytatta a munkát, mely azóta is szakmai hátteret biztosít intézményünk fenntarthatósági törekvéseinek megalapozásában. Választható kurzusok, szemináriumok keretében a hallgatóknak is lehetőség van megismerkedni és elsajátítani a környezetvédelemmel, fenntarthatósággal kapcsolatos lehetőségeket.

A mozgalom megalakulásáról, feladatairól, céljairól az alábbi videóból is tájékozódhatnak:

25. Intézményünk sportos egyetem, kiemelkedő figyelmet fordít a sportolási lehetőségek minél változatosabb kínálására. 9 különböző csapatsport űzhető egyetemünkön, 18 féle szabadidősport közül válogathatnak hallgatóink, köztük olyan sportolási lehetőség is rendelkezésükre áll, mint a vitorlázás és kisgéphajó oktatás (motorcsónak). A csapatsportok terén előkelő eredményekkel büszkélkedhetnek csapataink, hiszen strandkézilabda csapatunk 4x-es országos bajnok, illetve 3x-os Budapest bajnok; röplabda csapatunk 4x-es Budapest bajnok, valamint kézilabda csapatunk 2x-es Budapest bajnok.

26. Az Állam- és Jogtudományi Kar tudományos folyóirata, a Glossa Iuridica 2009-ben indult útjára elektronikus felületként, majd 2014-től nyomtatott formában, évente két alkalommal jelenik meg. 2017 óta a folyóirat az MTA IX. Osztályának hazai folyóiratlistáján a legmagasabb, ”A” minősítéssel rendelkezik.

27. A 2021/2022. tanévben 61 országból összesen 219 külföldi hallgató érkezett egyetemünkre tanulni.


28. Pedagógiai Karunk Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik: a minősítést a 2020/2021. évi akkreditációs folyamat eredményeként nyerte el, akkor még Tanítóképző Főiskolai Kar néven. A kar vezetése és közössége elkötelezett a tehetséggondozó, fejlesztő munka, a tehetséggondozás színvonalának folyamatos fejlesztése iránt. Magas minőségű, színvonalas képzést és kutatást támogató környezetben biztosítja a tudományos diákköri tevékenység működtetését.

29. A podcast egyre kedveltebb műfaj a műsorkészítés terén, hiszen nincs térhez és időhöz kötve annak meghallgatása. Megjelenése a 2000-es évek első feléhez köthető, népszerűsége azonban – legalábbis Magyarországon – kétségtelenül az utóbbi időkben nőtt meg jelentősen. Intézményünk immár három podcast-sorozatot is kínál az érdeklődőknek:

 • RefCOO Kutatóműhelyének történelmi podcastje a TörténÉszOsztók című podcast, melyben vitás történelmi kérdésekről beszélgetnek történészekkel. Az eddigi adások meghallgathatók itt.
 • A HIT Talk a Hagyomány-Identitás-Történelem református egyháztörténeti konferenciasorozat podcast adása, melyet a magyar református művelődés- és egyháztörténet témájában a Reformáció Öröksége Műhely és a Hittudományi Kar Egyháztörténeti Intézete készít. Az eddigi adások meghallgatók ide kattintva.
 • Intézményünk legújabb podcast-sorozata a Pedagógiai Kar által készített PedKaszt, melyben a kar oktatói beszélgetnek meghívott vendégeikkel olyan emberi és szakmai kérdésekről, amelyeknek meghatározó szerepük van a közösségek életében, az emberi kapcsolatok formálásában, a pedagógusok tevékenységének gazdagításában. Az adások ide kattintva hallgathatók meg.

 

 

 

 

 

[1] Az adatok 2022. február 16-i állapotot tükrözik.