Egyetemünkre látogatott Otaka Masato japán nagykövet

Prof. Dr. Trócsányi László rektor meghívására április 21-én intézményünkben tett látogatást Otaka Masato japán nagykövet és delegációja. Őexcellenciáját Prof. Dr. Trócsányi László rektor, Dr. habil. Horváth Géza, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja és Dr. Nagy Judit nemzetközi dékánhelyettes fogadta. A látogatás alkalmával Nagykövet úr a Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének oktatóival is találkozott, illetve Nagykövet úr előadásán a keleti nyelvek és kultúrák szakos hallgatók is részt vettek.

A Károli Gáspár Református Egyetem és a Japán Nagykövetség együttműködése, szakmai kapcsolata csaknem három évtizedre nyúlik vissza, hiszen intézményünk japán szakjának elindításában a nagykövetség a kezdetektől támogató segítséget nyújtott, s így válhatott az elmúlt 27 évben a KRE Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézete a hazai Japán-kutatás, Kelet-Ázsia-kutatás és oktatás egyik meghatározó műhelyévé.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Japanológia Tanszékén 1994-ben indult az első nyelvi előkészítő évfolyam, 1995 szeptemberétől a tíz féléves, egyetemi végzettséget adó tanárképes japán szakos képzés, 2006-tól pedig a kétszintű képzési rendszerben a Keleti nyelvek és kultúrák alapszak japán szakiránya, amelyről egyetemünkön a diszciplináris Japanológia mesterszakra van továbblépési lehetőség.

Japán szakon jelenleg 20 főállású oktatóval folyik a képzés, az oktatók kutatási területeinek köszönhetően a képzés széles spektrumot ölel fel és kínál az ide jelentkező hallgatóknak: alapképzésen a hallgatói létszám évfolyamonként 100-140 fő körül mozog, mesterképzésben évfolyamonként 15-20 fő vesz részt.

A tanszék eredményei között kiemelkedő fontosságú a 2015-ben megjelent Japán-magyar nagyszótár szerkesztése, amely a 2000-ben megalapított lexikográfiai műhely egyik mérföldköve. A lexikográfiai műhely keretében, a nyelvészeti, lexikográfiai kutatások részeként, az Oszakai Idegennyelvi Egyetem Magyar Tanszékével és a Budapesti Gazdasági Főiskola Keleti Kommunikációs Intézetével fennálló együttműködés keretében folytak a Japán-magyar nagyszótár szerkesztésének munkálatai szintén a Japán Nagykövetség támogatásában. A Japán–magyar nagyszótár szerkesztőbizottsága 2016-ban magas kitüntetésben részesült, megkapta a japán külügyminisztérium kitüntetését is.

A Japán Nagykövetség és a Japán Alapítvány a tanszék könyvtárának és technikai felszereltségének fejlesztéséhez, az oktatói létszám bővítéséhez, vendégoktatók meghívásához, valamint a tanszék kiadványainak megjelentetéséhez is támogató segítséget nyújtott: 2004-ben a tanszék elnyerte a Japán Kormány kulturális támogatását, melynek köszönhetően a tanszék többek között a multimédiás nyelvi laborral gazdagodott, a könyvtár pedig a japán szak indítása óta eltelt időben a - különböző támogatásoknak köszönhetően - jelenleg körülbelül 8000 kötettel rendelkezik.

A Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének, valamint a Japanológia Tanszék oktatói elhivatottságát és szakértelmét dicséri, hogy hallgatóink gyakorlati tudás birtokában lépnek ki az egyetemről, számos alumni hallgatónk oktat közép- és felsőoktatási - hazai és japán - intézményekben, nyelviskolákban, illetve japán érdekeltségű cégeknél helyezkednek el, de többen publikálnak, fordítási/műfordítási munkát is végeznek.

Az intézet számos nemzetközi kapcsolattal rendelkezik, egyre több japán egyetemmel köt különböző egyetemközi vagy karok közti egyezményeket.

A kiváló tanulmányi eredményeket elérő hallgatók ennek köszönhetően egyre nagyobb számban tudnak Japánba utazni. Hallgatóinknak lehetőségük van arra is, hogy nyári diákmunka keretében fejlesszék japán nyelvtudásukat Japánban. Emellett a japán cégek hazai fiókvállalataival való kapcsolatoknak köszönhetően a hallgatók tanulmányaik alatt a japán vállalatok működésével is megismerkedhetnek.

A Japán Alapítvány 1997-től bízta meg egyetemünket, illetve a tanszéket a Nemzetközi Japán Nyelvi Alkalmassági Vizsga lebonyolításával, melyet immár évente két alkalommal intézményünk bonyolít le a Magyarországon és a környező országokban japánul tanulók számára.

A tanszék 20 éves jubileuma alkalmából tartott konferenciát megtisztelte jelenlétével Kató Kikuko, a magyarországi Japán Nagykövetség követtanácsosa, ideiglenes ügyvivője, aki nyitóbeszédében elismeréssel szólt az egyetemünkön folyó japán kutatásokról és oktatásról, kiemelte, hogy a magyarországi japán nyelvtanulás és Japán-kutatás legfontosabb intézményeinek egyikeként a KRE számtalan területen hozzájárul a Japán-kutatáshoz, a történelemtől az irodalmon és társadalomtudományon át egészen a fordításelméletig.

A Károli Gáspár Református Egyetem 2011-ben Károli Emlékérem adományozásával fejezte ki háláját a Japán Nagykövetség felé az addig kapott rengeteg támogatásért. Az április 21-i látogatás alkalmával a Károli Gáspár Református Egyetem vezetősége, illetve a Japán Nagykövetség is reményét fejezte ki a további gyümölcsöző együttműködésekre, további szakmai kapcsolatok elmélyítésére vonatkozóan.

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések