Theolingua – egyetemünk államilag elismert egyházi szaknyelvi vizsgája

A Theolingua kétnyelvű, államilag elismert egyházi szaknyelvi vizsgarendszert a KRE Idegen Nyelvi Lektorátusának nyelvtanárai dolgozták ki, illetve működtetik. Az egyházi szaknyelv felekezetileg semleges, egy ökumenikus szaknyelvi nyelvvizsga, amely az egyház által, a hitéletben használt szókincset kéri számon.

A Theolingua három szintű, tehát alapfokon/B1, középfokon/B2 és felsőfokon/C1 is lehet vizsgát tenni, három nyelvből (angol, német és olasz) nyelven vizsgázhat.

Évente kétszer tartunk nyelvvizsgát. Nyelvvizsgát mind a Nyelvvizsgaközpontban, mind bármelyik vidéki vizsgahelyünkön tehet. A vizsga előtt vizsgafelkészítő kurzusokon vehet részt a jelentkező.
A következő írásbeli nyelvvizsga időpontja 2022. október 22., jelentkezési és befizetési határidő október 1.
(A szóbeli vizsgák 1-2 héten belül, az írásbelit követően vannak.)

További információ a Theolingua nyelvvizsgáról: www.theolingua.hu

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép