Diplomaosztó ünnepségek egyetemünkön

A 2021/2022. tanév lezárásaként júliusban került sor egyetemünk diplomaosztó ünnepségeire.

Az Állam- és Jogtudományi Kar 2022. július 2-án tartotta doktoravató és oklevélátadó ünnepélyét a Budapest-Pozsonyi Úti Református Egyházközség templomában. Az ünnepségen 8 PhD doktort, 111 jogász doktort avattak, valamint 8 LL.M. képzésben részt vett hallgató vehette át az oklevelét.

A 2021/2022. tanév őszi és tavaszi félévében nappali munkarenden 78 fő, levelező munkarenden 84 fő tett sikeres vizsgát. Személyesen 58 nappali és 53 levelezős hallgató volt jelen az ünnepségen. A végzős hallgatók nevében a pédumnál Biró Vivien Enikő nappali munkarendű és Czifra Ádám Miklós levelező munkarendű hallgató tett esküt.

Prof. Dr. Trócsányi László rektor beszédében elmondta: az oklevél és diploma megszerzése az életpályán olyan szakaszt jelöl, amelyben nagy munka fekszik. A tanúsítványok megszerzése a tudást jelképezi, ezt a szaktudást pedig folyamatosan gyarapítani kell. Kiemelte: az Istentől kapott talentumokat nem öncélúan, nem kérkedve, hanem alázattal kell alkalmazni a mindennapokban, hiszen egyaránt felelősek vagyunk magunkért, másokért és a társadalomért.

Az oklevélátadó ünnepségről bővebben ide kattintva olvashatnak.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 2022. július 8-án tartotta doktoravató és oklevélátadó ünnepélyeit az Erkel Színházban.

10.00 órai kezdettel mesterképzésen, szakirányú továbbképzésen és alapképzésen levelező munkarendben végzett hallgatóink, 14.00 órai kezdettel alapképzésen nappali munkarendben és osztatlan képzésen végzett hallgatóink vehették át oklevelüket, összesen 410 hallgató.

Prof. Dr. Trócsányi László rektor úr ünnepi beszédében kiemelte, hogy a diplomaosztó fontos mérföldkő a szakmai életben. Köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik hozzásegítették a végzős hallgatókat ehhez az emlékezetes pillanathoz. Kiemelte a családtagok támogatásának jelentőségét, egyúttal üdvözölte a szülőket, rokonokat, akik nagy számban jöttek el, hogy osztozzanak az ifjú szakemberek örömében. Hangsúlyozta továbbá, hogy a tudást, az ismereteket egész életünk során gondozni, gyarapítani kell, ezért a Károli-egyetem szakmai továbbképzésein, mesterszakjain mindig visszavárja volt hallgatóit.

A végzett hallgatók nevében a délelőtti ünnepségen Ragány Dániel, a délután ünnepségen Katona Hanna Boróka mondott búcsúbeszédet.

A délelőtti ünnepségen doktoravatásra is sor került. A doktoravatást Prof. Dr. Horváth Miklós a Történelemtudományi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke vezette le. Büky Orsolya és Jakusch Gabriella Zsófia jelöltek a tudományos élet jeles képviselői, akik szolgálatukkal a társadalom megbecsülését vívták ki maguknak. A jelölteket Dr. Nagy Marianna professzor asszony mutatta be. A fogadalomtételt követően Prof. Dr. Trócsányi László rektor úr a két jelöltet dicséretes tudományos tevékenységük jutalmául egyetemi doktorrá fogadta.

Az ünnepségen kiosztották az Év Oktatója, valamint az Év Publikációja díjakat, valamint elismerő oklevelek is átadásra kerültek.

A diplomaosztó ünnepségről bővebben ide kattintva olvashatnak.

A Pedagógiai Kar minden képzési helyén külön tartotta meg a diploma- és oklevélátadó ünnepségét. Július elsején Budapesten, július 3-án Nagykőrösön, július 8-án Kecskeméten rendezték meg az ünnepséget.

A nagykőrösi református templomban megtartott ünnepségen vették át oklevelüket a marosvásárhelyi képzési helyszínen végzett hallgatók is. Nagykőrösön 77 fő szerzett oklevelet. A nagykőrösi templomban zajló ünnepség keretében Prof. Dr. Pap Ferenc dékánnak Soli Deo Gloria-díjat adott át Szabó Gábor vezető lelkipásztor és Rácz Péter főgondnok.

A Pedagógiai Kar három magyarországi és egy határon túli, marosvásárhelyi képzési helyén a 2021/2022. tanév tavaszi félévének záróvizsga-időszakában 405 hallgató tett záróvizsgát a református hittanoktató, tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, közösségszervezés alapképzési szakokon, valamint a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szakok szakirányain, illetve a részismereti képzéseken.

A budapesti diplomaosztó ünnepség az alábbi videóban visszanézhető:

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép