Megkezdődött a 2022/2023. tanév egyetemünkön

Szeptember 5-én, a központi tanévnyitó ünnepséggel nyitotta meg egyetemünk a 2022/2023. tanévet.


A Kálvin téri református templomban megtartott tanévnyitó istentiszteleten Gér András zsinati tanácsos a Korinthusiakhoz írt első levél 14. fejezetének 26-40. verse alapján hirdette Isten igéjét. A bibliai igeszakaszban olvasható sarokkövek olyan biztos keretet adhatnak életünknek, a tanulmányaikat most kezdő hallgatóknak, de évek óta az egyetem szolgálatában lévők számára is, amelyre nyugodtan alapozni lehet. Életünk minden helyzetében Istentől kapjuk az eszközöket és lehetőségeket, azonban mindenkinek saját döntése, hogy él-e ezekkel az eszközökkel és lehetőségekkel. Isten mindannyiunknak feladatot adott, elhívott egy útra, hogy azon járva áldás legyünk mások életében. Az út bár nem rövid, de egyenes. Az egyetem feladata, hogy a lelki, szellemi, spirituális növekedés lehetőségét kínálja az idejáró hallgatóknak, munkatársaknak. Az istentiszteleti liturgiában egyetemünk lelkészei, Káposztás Gábor és Vass Réka Adrienn is szolgált.

Prof. Dr. Trócsányi László rektor ünnepi köszöntőjével nyitotta meg az új tanévet. A 2616 új hallgatóhoz intézett beszédében – a Kálvin téri református templom történetének felidézésével – szót ejtett arról, hogy miként kapcsolódik Kálvin János személye egyetemünkhöz. Kálvin János genfi reformátor a református hitvallás megalapítója, akinek nézetei nem csak az egyházról, de az államról, a társadalomról és a szabadságról, az egyén felelősségéről ma is aktuális üzenettel bírnak. Rektor úr a kálvini üzenet első gondolataként a reformot említette, amely a megújulást, a régi átalakítását jelenti. A hallgatóknak intézve szavait elmondta, hogy „tőletek várják majd el egykor, hogy az egyetemen megszerzett tudással a szép és nemes tradíciókat megőrizve újítsátok meg a társadalmat, a gazdaságot, a kultúrát, az egyházat és még sorolhatom azokat a területeket, ahol majd megtaláljátok és gyakorolni fogjátok hivatásotokat”. Rektor úr kiemelte, hogy elsősorban önismeretre van szüksége minden hallgatónak, hiszen önismeret nélkül nem rendelkezhetünk bölcsességgel, bármennyire is felvérteztük magunkat tudással. Az egyetem feladata többek között, hogy értékalapú segítséget nyújtson minden hallgatójának azon az úton, melyen egyetemi tanulmányaival most elindul.

Prof. Dr. Trócsányi László rektor kiemelte, hogy egyetemünk keresztyén értékrenden nyugvó, nyitott szellemiségű oktatás keretében végzi tanító munkáját. Az egyetem példaképeket szeretne adni a hallgatóknak, hogy a tudományos ismeretek mellett bemutathassa, hogy mit tart helyénvalónak, megfontolandónak, követendőnek. Rektor úr a hallgatókhoz fordulva elmondta, hogy „legyenek nyitottak a világra, szólaljanak meg az előadásokon, szemináriumokon, ne féljenek saját véleményeik, kérdéseik megfogalmazásától”. Rektor úr hangsúlyozta, hogy önállóan gondolkodó értelmiségiek képzését tartja az egyetem legfontosabb feladatának. Az egyetem kínálta családias légkörben reméli, hogy minden hallgató otthonra találva megtalálja a helyét a károlis közösségben. A közösségi programok, a tudományos diákkörök, valamint a sokszínű sportolási lehetőségek, illetve az egyetemi lelkészség által felkínált lelki tanácsadás mind-mind olyan alkalmakat kínálnak hallgatóinknak, hogy testi-lelki igényeiknek megfelelően folytathassák tanulmányaikat.

Az ünnepségen Dr. Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára is köszöntőt mondott. Beszédében hangsúlyozta, hogy a megmaradás és a siker kulcsa a tudás, ezért az erős gyökerekkel rendelkező egyházi felsőoktatási intézmények meghatározó szerepet töltenek be az oktatási intézményrendszerben. Kiemelte, hogy az egyházi felsőoktatási intézményekkel kötött hatéves finanszírozási szerződés megfelelő alapot ad az értékalapú és tudományos oktatásra, a református tehetséggondozás elősegítésére a Kárpát-medencében. A felsőoktatási felvételi rendszer megújításával kapcsolatban pedig elmondta, hogy az egyetemek – köztük a Károli Gáspár Református Egyetem is – az intézményi sajátosságoknak megfelelően nagyobb szabadságot kap majd az egyetem leendő hallgatóinak kiválasztásában.

Az ünnepségen az elsőéves hallgatók hagyományos, ünnepi fogadalomtételére is sor került, illetve új hallgatóinkat Kányádi Sándor Tűnődés csillagok alatt című versével köszöntötte Széll Veronika magyartanár, német nyelv és kultúra tanára szakos másodéves hallgató.

A központi tanévnyitó ünnepség után került sor a Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közötti szakmai együttműködési megállapodás aláírására a Károlyi-Csekonics-palotában. A két intézmény között régóta fennálló szakmai kapcsolatot most írásban is megerősítette a két fél: egyetemünk részéről Prof. Dr. Trócsányi László rektor és Dr. Szontagh Pál Iván, a Református Pedagógiai Intézet igazgatója írta alá a megállapodást.

 

Fotó: Bankó József / Paradignow Photography

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések