Prof. Dr. Bagdy Emőke lesz a Károli Szabadegyetem következő vendége

A nyári szünet után, szeptember 28-án, 18 órától folytatódik a Károli Szabadegyetem a Károlyi-Csekonics-palotában.

A Prof. Dr. Trócsányi László rektor által elindított ismeretterjesztő rendezvénysorozat következő vendége Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa. A pódiumbeszélgetés során a Korszellem és pszichológus hivatás című témában beszélget Prof. Dr. Bagdy Emőkével pályatársa, Dr. F. Földi Rita klinikai szakpszichológus, neuropszichológus, intézményünk Fejlődés és Neveléslélektani Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense.

A pódiumbeszélgetés központi témája a pályaszocializáció, azon belül is a hivatás művelésében megjelenő személyiség. Professzor asszony a témaválasztás kapcsán kifejtette, hogy „mesterem, Mérei Ferenc szakember nevelő munkája során megtapasztaltam, hogy a hivatás művelésében a személyiségi tényező, a kapcsolat kezelésének mikéntje főképp a humán szolgáltató szakmák területén szinte fontosabb, mint a magas szintű szaktudás”.

Prof. Dr. Bagdy Emőke 20 éves felsőoktatási vezetői tapasztalat birtokában alapította meg és indította útjára a Károli Gáspár Református Egyetemen 2000-ben a Pszichológiai Intézetet és a pszichológia szakot. A rendkívüli népszerűségnek örvendő pszichológia szak megalapítása során a pszichológus képzésben is a szakmai személyiség kiművelésére helyezte a fókuszt, hiszen a szolgáló, edukatív, reedukatív-korrekciós, újranevelő, oktató-nevelő pedagógiai, gyógyító orvosi és segítő-gyógyító pszichológusi munkában is jelentős szerepe van a személyiségi alkalmasság fokozásának, az interperszonális érzékenység növelésének. A szakmai önismeret fejlesztése, az önreflektív lelki munka és szupervízió megkerülhetetlen sarokkövei lettek egyetemünk pszichológusképzésének is.

A 18 órakor kezdődő pódiumbeszélgetést – a nagy sikerre való tekintettel – 17 órától ismét vezetett, történelmi séta előzi meg, melynek keretében az érdeklődők a Károlyi-Csekonics-palota gyönyörűen felújított belső tereit tekinthetik meg. A Károli Szabadegyetem rendezvényére a belépés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az alábbi linken található jelentkezési felületen lehetséges:

http://www.kre.hu/szabadegyetem/regisztracio/

 

 

Prof. Dr. Bagdy Emőke 1963-ban nyert felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia szakára, ahol 1968-ban diplomázott. 1972-ben védte meg bölcsészdoktori disszertációját. Később a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen (HIETE) klinikai szakpszichológus végzettséget szerzett. 1982-ben lett a pszichológiai tudományok kandidátusa, 1995-ben habilitált a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Habilitációs értekezésének címe: A hivatás-személyiség fejlesztése, pályaszocializációs modellkísérlet. 1996-ban az általa Magyarországon meghonosított szupervízió szakon szupervízori oklevelet szerzett. 2016-ban alkalmazott egészségpszichológusi szakképesítést nyert el.

2000-ben a Károli Gáspár Református Egyetemen megalapította és elindította a pszichológia szakot. Az alapítástól 2004-ig tanszékvezetői, 2005-2010 között intézetvezetői tisztséget töltött be. 2010-től az egyetem Klinikai Pszichológiai Tanszékének professor emeritája.

Szakmai munkája elismeréseként 2013-ban Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben és Prima Primissima díjban részesült. Egyetemünk vezetése 2012-ben Pro Universitate díjjal jutalmazta, emellett az Egyetem Rektorának Elismerő Oklevelét két alkalommal is – 2007-ben és 2021-ben – megkapta.

 


fotó: Bankó József / Paradignow Photography 

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések