Egyházi fenntartású intézmények vezetőinek találkozója egyetemünkön

Prof. Dr. Trócsányi László rektor kezdeményezésére szeptember 19-én az egyházi egyetemek és főiskolák rektorai látogattak a Károlyi-Csekonics-palotába. Az egyeztetésen Prof. Dr. Trócsányi László rektor meghívására Csák János kulturális és innovációs miniszter, Dr. Hankó Balázs felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár és Dr. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár találkozott a meghívott 15 egyházi felsőoktatási intézmény vezetőjével, köztük intézményünk képviselőivel is.

Az egyeztetésen Csák János miniszter a szakmai tájékoztatás megtartása után a meghívott vendégekkel egy kerekasztal-beszélgetés formájában az egyházi fenntartású intézmények jelenéről és jövőjéről is egyeztetett.

Prof. Dr. Trócsányi László rektor köszöntőjében leszögezte: az egyházi felsőoktatás a magyar alkotmányos identitás részét képezi. Felidézte: az első magyar egyetem alapítólevelét 1367-ben Nagy Lajos király a pápához terjesztette fel. A XVI. századtól a reformációnak is köszönhetően megjelentek a kollégiumok, teológiai akadémiák, katolikus és református jogi akadémiák gazdagították a magyar felsőoktatást. 1945-ben a lelkész- és papképzés kivételével megszüntették az egyházi felsőoktatást. A rendszerváltozás új lehetőséget adott az egyházaknak.

Rektor úr hangsúlyozta, hogy egy egyházi felsőoktatási intézmény kiemelt szerepet játszik a fiatalok pályára bocsátásában, ezért nem lehet világnézetileg semleges, válaszolnia kell a kor kérdéseire. Rektor úr az egyházi egyetemek fontos küldetésének nevezte, hogy szellemi kisugárzásuk legyen a magyar társadalomban (Magyarországon és a Kárpát-medencében). Az egyházi intézményeknek a jövőre nézve olyan feladatai vannak, mint a lemorzsolódás csökkentése, a tehetséggondozás megerősítése, a tudományos életben való még aktívabb részvétel, illetve az útmutatás a világ bonyolult kérdéseiben. Rektor úr kiemelte az egyházi intézmények vezetőinek felelősségét, melynek során az intézményeknek a tudásuk legjavával szükséges hozzájárulnia az oktatáshoz, a társadalom építéséhez.

Csák János miniszter az egyházi intézményrendszer fontosságáról szólva kiemelte: a magyarság mint keresztény nemzet történetét végigkísérte a hit, és ennek fontosságát hangsúlyozva ezzel a találkozóval is egy félévente összehívott szakmai egyeztetés rendszerét szeretné megteremteni. Kiemelte, hogy a nemzet egyik gyökere a sorsa, és az egyházak a magyar történelem során mindig ott voltak az élvonalban, amikor a nemzet konfliktusba keveredett vagy amikor építkezett. Politikai erők jönnek-mennek, de az egyházak állandók, és Magyarország nem létezik nélkülük.

A Miniszter úr vezetésével működő Kulturális és Innovációs Minisztérium szakterületei közé tartozik az innováció, a kultúra, a családpolitika, a kutatás, a tudomány, a gyermekjólét mellett a felsőoktatás is. A minisztériumhoz tartozó területek mindegyike meghatározó a magyar gazdaság jövője és a társadalom jövőbeni helyzete szempontjából. Az oktatásnak a gazdaság igényeit is támogatnia kell, illetve hozzáférést kell biztosítania ahhoz a tudáshoz, kultúrához, szakértelemhez, amellyel a jövő kutatói és fejlesztői találkoznak. A felsőoktatás feladata a szakmai tudásátadáson kívül annak az értékrendnek az átadása is, amellyel gyarapodik az ország.

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések