Tóth Károly emlékkonferencia

Szeptember 20-án tartotta egyetemünk az Állam- és Jogtudományi Kar alapító dékánjának tiszteletére rendezett Tóth Károly emlékkonferenciát a Károlyi-Csekonics-palotában.

A konferenciát Prof. Dr. Trócsányi László rektor nyitotta meg, a rendezvényt Prof. Dr. Domokos Andrea intézetvezető egyetemi tanár moderálta.

Az eseményen szakmai előadások keretében emlékeztek meg a tavaly elhunyt jogtudósról. Egyetemünk oktatói közül Prof. Dr. Rixer Ádám A részvételi demokrácia felé tett lépés - civil részvétel a javaslattevő, véleményező és koordinatív szervekben címmel és Prof. Dr. Homicskó Árpád A Szociális jogok Alaptörvényi rendelkezései és ennek törvényi alapjai Magyarországon című előadással tisztelgett Dr. Tóth Károly emléke előtt.

Az emlékkonferencián Prof. Dr. Kukorelli István, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának professzora, Dr. Téglási András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának oktatója, Prof. Dr. Csink Lóránt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának egyetemi tanára is szakmai előadást tartott.

A konferencia végén Prof. Dr. Balogh Elemér, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára mondott zárszót.

 

Dr. Tóth Károly 1998. július 15-től az Állam- és Jogtudományi Kar alapító dékánjaként, oktatójaként számos maradandó értékkel gazdagította a kart, értékteremtő munkájával segítette az oktatási és a szervezeti struktúra felépítését. Dékánsága idején kezdődött meg a jogi kar akkreditációja, melynek sikerességéhez nagyban hozzájárult odaadó munkájával.

Számos publikációval, kutatással, konferenciákon való aktív részvételével nagyban hozzájárult a közjog tudományterületének fejlesztéséhez. Dékánként és tanszékvezetőként is mindvégig azon fáradozott, hogy egy jól működő, modern kart hívjon életre, amely őrzi a református jogi oktatás hagyományait, emellett speciális, széleskörű közjogi ismeretekkel készíti fel a hallgatókat a pályájukra. Az egyetem életében mint a kar vezetője, s mint az Egyetemi Tanács tagja mindig aktív szerepet vállalt, munkájával mindvégig az egyetem fejlődését és hírnevének öregbítését szolgálta.

 

A konferenciáról készült teljes képgaléria ide kattintva tekinthető meg.

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések