IV. Sárközy Tamás Sportjogi Konferencia

A Károli Gáspár Református Egyetem a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemmel és a Magyar Jogász Egylettel társszervezésben szakmai konferenciát tart IV. Sárközy Tamás Sportjogi Konferencia címmel 2022. november 14-én.

A negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Sportjogi Konferencia immár Sárközy Tamás Sportjogi Konferenciaként történő megszervezésével a szervezők tiszteletüket kívánják kifejezni a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tanszékalapító rektori tanácsadója és a Magyar Jogász Egylet egykori elnöke előtt. A felkért előadók a sportjog, Sárközy Tamás professzor úr kifejezésével is élve, mint "keresztülfekvő jogág" egyes szegmenseit reprezentálva képviselik előadásaikkal, tudományos igényességgel a szakmai programot.

A szakmai konferenciát Prof. Dr. Trócsányi László rektor, a Magyar Jogász Egylet elnöke és Prof. Dr. Sterbenz Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem rektora nyitja meg.

A rendezvényen intézményünk oktatói közül Prof. Dr. Szuchy Róbert, az Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének egyetemi tanára A merchandising és a szponzorálási szerződés aktuális kérdései címmel, Prof. Dr. Nochta Tibor, az Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszékének egyetemi tanára A kockázat sportjogi összefüggéseiről című témában, az Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola hallgatója, dr. Székely Botond Márk A hivatásos sportolók véleménynyilvánításának határai címmel tart előadást.

A konferencia részletes programja ide kattintva olvasható.

A szakmai konferencia helyszíne: Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem K1 épület, B002-es terme (1123 Budapest, Alkotás utca 42-48)

Időpontja: 2022. november 14. (hétfő) 10.00-16.00

A konferenciára az alábbi linken regisztrálhat: https://tf.hu/sportjog

Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2022. november 8-ig szíveskedjen jelezni.

Prof. Dr. Sárközy Tamás (1940-2020) a magyar társasági jog és a gazdasági rendszerváltozás meghatározó alakja volt, közgazdász- és jogászhallgatók nemzedékei lehettek részesei egyéni hangvételű, a hallgatók körében legendássá vált előadásainak.  

1958 és 1963 között az ELTE Állam- és Jogtudományi Karára járt, ahol 1963-ban szerzett jogi diplomát. 1969 és 1986 között a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Intézetének munkatársa, majd főmunkatársa, végül a vállalati jogi osztály vezetője volt. Később, 1993-tól másodállásban a polgári jogi főosztály vezetőjeként dolgozott.

Igen fiatalon, 1978-ban lett az állam- és jogtudományok akadémiai (MTA) doktora, 1979-ben kapott egyetemi tanári címet.

A Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének professor emeritusa tanszékvezető egyetemi tanára volt a Budapesti Corvinus Egyetemnek és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek, emellett hosszú ideig betöltötte a Magyar Jégkorong Szövetség elnöki tisztét is.

2001-ben a BME GTK Üzleti Jogi Tanszékének alapítója. A tanszéket 2006-ig vezette. A Gazdaság és Jog című folyóirat főszerkesztőjeként és a szerkesztőbizottság elnökeként is tevékenykedett.

A Testnevelési Egyetem rektori tanácsadójaként is dolgozott, sokat tett az intézmény Sportjogi Tanszékének megalapításáért. Prof. Dr. Sárközy Tamás 2011-től egészen haláláig, 2020-ig töltötte be a Magyar Jogász Egylet elnöki tisztségét.

A nemzetközileg is elismert tudós több állami kitüntetés és a Prima Primissima-közönségdíj birtokosa, a rendszerváltás időszakában deregulációs kormánybiztosi és igazságügyminiszter-helyettesi tisztséget töltött be.

Fotó: tf.hu

 

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések