Várady Tibor professzor volt a Károli Szabadegyetem februári vendége

2023. február 22-én 18 órakor Prof. Dr. Várady Tibor vajdasági magyar származású jogtudós, jogász, kisebbségjogi szakértő, egyetemi tanár és író, Jugoszlávia korábbi igazságügyi minisztere volt a Károli Szabadegyetem vendége. Az est folyamán Prof. Dr. Trócsányi László rektor kérdezte meghívott vendégünket a Hogyan esett szét Jugoszlávia – és mi következett utána? című témában.

A kerekasztal-beszélgetés témája elsősorban arra fókuszált, hogy Jugoszláviában másként alakult a rendszerváltás, mint a többi kelet-európai országban. Ennek hátterét járta körül a beszélgetés olyan témaköröket fókuszba állítva, hogy létezik-e közös identitása a délszláv népeknek, akiket ugyan nyelvi korlátok nem választanak el egymástól, viszont számos kérdésben – köztük a vallási hovatartozásukat illetően – számottevő különbségek jellemzik őket. Jugoszlávia megalakulásáról, a közös egységről és Sándor király szerepéről is szó esett, majd a beszélgetés Tito szerepére összpontosult, aki politikai döntéseivel az országon belüli nemzetek közötti egyensúlyt részesítette előnyben s döntéseiben nem a szovjet kommunizmus mintáját szerette volna követni. Várady Tibor saját példáján szemléltette, hogy Tito idejében mit is jelentett az ország nyitottsága: Professzor úr volt az első kelet-európai diák, aki a Harvardon tanulhatott. Tito halála után azonban nemcsak a kommunizmus, hanem a délszláv nemzetek közötti egyensúly is megingott. A nacionalizmus előtérbe kerülésével az átalakulás, vagyis rendszerváltás országváltássá, pontosabban az ország szétesésévé módosult, amelyben jelentős szerepe volt Milošević személyének is.

A pódiumbeszélgetés során szó esett Nyugat-Európa szerepéről, Jugoszlávia szétesése után az utódállamok jelenlegi eredményeiről, a korábban domináns szerepben lévő Szerbia háttérbe szorulásáról. Professzor úr a Vajdaság és a Délvidék elnevezések különbségéről és problematikájáról, valamint Koszovó sajátos helyzetéről is beszélt. A térségben a kisebbségi jogok kérdése továbbra is rendszeresen felmerül. A pódiumbeszélgetés végén a résztvevők kérdéseket is feltehettek a témát illetően, melyekre Várady Tibor professzor úr válaszolt.

A beszélgetés visszanézhető az egyetem YouTube-csatornáján ide kattintva.