Diplomaosztó ünnepségek egyetemünkön

A nemzetközi hallgatók oklevéladójával kezdetét vették a diplomaosztó ünnepségek egyetemünkön. Június 30-án a Károlyi-Csekonics-palota Szivartermében személyesen 11 hallgató vehette át oklevelét, egy pakisztáni hallgatónk nem tudott jelen lenni az ünnepségen, ő online követhette végig a rendezvényt. A végzett 12 hallgató pszichológia BA, német MA, anglisztika BA és EMLex képzés keretében folytatott sikeres tanulmányokat intézményünkben.

A hallgatókat Balla Péter hitéleti rektorhelyettes, Furkó Péter tudományos rektorhelyettes, Horváth Géza dékán, Péti Miklós, az Anglisztika Intézet vezetője, Dötschné Hollós Zita, az EMLex képzés felelőse, Mirnics Zuzsanna, a Pszichológia Intézet egyetemi docense és Szalai Gábor nemzetközi igazgató köszöntötte. Az eseményt Nagy Judit nemzetközi dékánhelyettes moderálta. Az áhítatot és az ünnepélyes köszöntőket fotózás és a friss diplomások tiszteletére rendezett fogadás követte.

 

Az eseményről készült teljes képgaléria ide kattintva tekinthető meg.

Az Állam- és Jogtudományi Kar július 8-án tartott doktoravató és oklevélátadó ünnepséget a Kálvin téri református templomban, amelyen 4 hallgatót avattak PhD doktorrá, 3 LL.M. hallgató kapott oklevelet, jogász nappali munkarenden 58 fő, jogász levelező munkarenden pedig 95 fő vette át személyesen a díszoklevelét. Emberi erőforrások alapképzésen 1 hallgató, Nemzetközi tanulmányok alapképzésen 8 hallgató, Gazdaságdiplomáciai szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen 6 hallgató, Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzésen 3 hallgató, jogi felsőoktatási szakképzésen 51 hallgató, Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzésen 1 hallgató vette át az oklevelét.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar július 7-én tartotta doktoravató és oklevélátadó ünnepélyeit az Erkel Színházban. 10.00 órai kezdettel mesterképzésen, szakirányú továbbképzésen, osztatlan tanárképzésben végzett hallgatóink, 14.00 órai kezdettel alapképzésen végzett hallgatóink vehették át oklevelüket, összesen 619 hallgató.
A délutáni ünnepségen a kar oktatóinak elismerésére is sor került. Horváth Géza dékán átadta az Év Oktatója, illetve az Év Publikációja díjakat. Év oktatója díjat kapott dr. Beretzky Ágnes, az Anglisztika Intézet egyetemi docense. Év Publikációja díjban az alábbi oktatók részesültek: Stróbl Erzsébet, az Anglisztika Intézet egyetemi docense; Doma Petra és Farkas Mária Ildikó, a Keleti Nyelvek és Kultúrák Intézetének adjunktusa és docense, Fóris Ágota, a Magyar Nyelv-, Irodalom- és Kultúratudományi Intézet egyetemi tanára, Leonas Alex, a Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézet egyetemi docense, Balogh Tamás, a Német és Holland Nyelvű Kultúrák Intézetének docense, Hermann Róbert, a Történettudományi Intézet egyetemi tanára.

Július elsején a Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar a Ráday Ház dísztermében adta át 47 végzett hallgatójának a diplomát. Az ünnepségen Káposztás Gábor vezető egyetemi lelkész áhítattal szolgált, a végzett hallgatókat Szuchy Róbert oktatási rektorhelyettes, Mészáros József dékán és Birinyi Márk, a Szociális Munka és Diakóniai Intézet oktatója köszöntötte. Az ünnepségen Kovács Róbert, a kar dékánhelyettese, Nagy Judit, a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánhelyettese, Tolnai Ágnes, a Pedagógiai Kar dékánhelyettese, Homicskó Árpád, az Állam- és Jogtudományi Kar dékánhelyettese és Literáty Zoltán, a Hittudományi Kar egyetemi docense is részt vett.

Az ünnepségről készült teljes képgaléria ide kattintva tekinthető meg.

A Hittudományi Kar július 1-jén tartotta évzáró és diplomaátadó ünnepségét a Ráday Házban. Az ünnepséget 10 órakor úrvacsorás istentisztelettel nyitotta meg Dr. Harmathy András 25 éve végzett lelkipásztor, az úrvacsorai liturgiát Fodorné dr. Ablonczy Margit, a HTK oktatója vezette. A tanévzáró keretében köszöntötte karunk vezetése az 50, 60, 65 és 70 évvel ezelőtt végzett hallgatóit, s a lelkész, hittanár-nevelőtanár és kórházlelkész szakirányú továbbképzésen végzett hallgatóink átvették diplomájukat. Somogyi Péter főjegyző úr kibocsátotta az ötödéves hallgatókat egyéves gyakorlatukra, majd a kitüntetések és jutalmak átadása után a doktoravató ünnepséggel zárult a Hittudományi Kar tanévzáró ünnepsége.

Egyetemünk Pedagógiai Kara július 2-án a nagykőrösi református templomban ünnepi istentisztelet keretében tartotta oklevélátadó ünnepségét. Igét hirdetett László Emőke tanszékvezető főiskolai docens.

A nagykőrösi ünnepség képei itt tekinthetők meg. Képek forrása itt.

A Pedagógiai Kar kecskeméti tanévzáró istentiszteletén 73 végzett hallgató vehette át diplomáját július 6-án. A kecskeméti református templomban tartott ünnepségen Káposztás Gábor vezető egyetemi lelkész tartott istentiszteletet, a diplomásokat Pap Ferenc dékán és Furkó Péter tudományos rektorhelyettes köszöntötte. Az oklevélátadásról készült képek ide kattintva tekinthetők meg.

Trócsányi László rektor videóüzenetben köszöntötte frissen végzett hallgatóinkat:

Fotók: Bankó József, Bús Csaba, Linszky Franciska, Lambert Attila, HT - Nagykőrösi Önkormányzat 

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép