Pedagógiai projektversenyt rendezett egyetemünk

A Pedagógiai Kar és a Károli Junior Akadémia szervezésében első alkalommal hirdette meg egyetemünk a Tanulva tanítani – tanítva tanulni pedagógiai projektversenyt az egyházi fenntartású középfokú intézmények tanulói számára. A háromfordulós verseny döntője március 9-én a Pedagógiai Kar nagykőrösi székhelyén zajlott.

A verseny kiemelt célkitűzései között szerepelt a pedagógia iránt érdeklődő diákok kibontakozásának támogatása. Emellett jó lehetőséget kínált a verseny azok számára is, akik fontosnak tartják a keresztyén értékeket, szívesen mérettetik meg magukat olyan területeken, mint az érvelés, kritikai gondolkodás, esszéírás, kreatív feladatok kiötlése, vagy mert terveik között szerepel a továbbtanulás a Károli Gáspár Református Egyetemen.

Az első fordulóban a résztvevők egy feladatlapot töltöttek ki, amelyet a középiskolában fejlesztendő kulcskompetenciákra támaszkodva állítottak össze a Pedagógiai Kar oktatói. A második fordulóban a meghirdetett témák között szabadon választva készítették el a versenyzők pedagógiai projektmunkájukat, amelyet a tudományos munkák minősítésének megfelelően két bíráló értékelt. E pályaművek külön értéke, hogy magas színvonalú, elméleti és módszertani kérdéseket tárgyaló szakirodalomra alapozott, illetve több esetben a gyakorlatban is megvalósított, kipróbált elemeket tartalmazó, színes, változatos, témájukat eredeti nézőpontokból megközelítő munkák születtek. A harmadik fordulóban, a döntőben végül 15 tanuló mutatta be szóban is a pályaművét.

A versenyzők közül hatan esszét alkottak a pedagógushivatás témakörében egy vagy több gyakorló pedagógussal készített interjú alapján. A pályaművek bemutatásában hangsúlyt kapott a tanulók példaértékű nyitottsága a pedagóguspálya iránt, a dolgozatokból megismerhető volt tanító, tanár, gyógypedagógus, általános és középiskolában tanító pedagógus életútja, szakmai ethosza is. Az interjúk alapján készült elemzések érzékenyen és átfogóan nyúltak olyan fontos témákhoz, mint a keresztyén értékrendszer érvényesítése a mindennapi gyakorlatban, a pedagógus elhivatottságának, hazaszeretetének, kreatív, önfejlesztő magatartásának, kollegiális kapcsolatépítésének jelentősége az iskolai munka sikerességével és hatékonyságával összefüggésben, vagy a sajátos nevelési igényű tanulók megsegítésének perspektívái.

A döntőbe jutott versenyzők közül kilencen gyermekcsoport számára állítottak össze komplex foglalkozástervet, amely a húsvéti ünnepkörbe tartozó valamely ünnepre készüléshez kapcsolódott, majd pedig elemezték ezt. Készült foglalkozásterv óvodások, alsó és felső tagozatos diákok, illetve középiskolások számára is. Megjelentek a virágvasárnap, a nagyhét, a húsvét, a feltámadás témájával kapcsolatos igei tartalmak. Több versenyző a gyakorlatban is kipróbálta a tervezetét, és így gyakorlati tapasztalatairól is be tudott számolni. Módszertani szempontból rendkívül változatos, több szempontból elemzett foglalkozástervek születtek, amelyekben bábjáték, tánc, rajz, mozgásos játék, digitális és hagyományos rejtvények sokasága színesítette, vitte közelebb a kiválasztott életkori csoporthoz, és tette számukra megélhetővé a keresztyénség legszebb ünnepét.

Eredmények

Pedagógushivatás kategóriában:

  1. helyezést ért el Révész Levente, a kisvárdai Várday Kata Református Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium tanulója. Felkészítő tanára: Borbélyné Péter Zsófia.
  2. helyezést ért el Fülöp Vajk, a Gödöllői Református Líceum Gimnázium tanulója. Felkészítő tanára: Tavi Renáta Tímea.
  3. helyezést ért el Rímes Laura Éva, a szobi Szent László Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulója. Felkészítő tanára: Korodi Szidónia.

 

Húsvéti ünnepkör kategóriában:

  1. helyezést ért el Angyal Tamás, a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda tanulója. Felkészítő tanára: Mészáros Gabriella.
  2. helyezést ért el Nyilas Anna, a Szentendrei Református Gimnázium tanulója. Felkészítő tanára: Dr. Harmathy Andrásné.
  3. helyezést ért el Mihályi Gellért István, a Jászapáti Gróf Széchenyi Katolikus Általános Iskola és Gimnázium tanulója. Felkészítő tanára: Farkasné Besenyei Mária.


Különdíjban részesült: Hajdu Brigitta, a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tanulója. Felkészítő tanárai: Bartha Melinda Ildikó és Lázár Emőke.

Az esemény üde színfoltja volt a nagyenyedi diákok saját kezűleg készített szemléltetőeszközökkel illusztrált bemutatója. A közösség erősítését szolgálta az a tény, hogy a versenyzők és a felkészítő tanárok többsége már előző este megérkezett a Pedagógiai Kar kollégiumába, ahol a szervezők családias fogadtatásban részesítették a vendégeket. A verseny ünnepélyes megnyitóját megelőzően mindenki részt vett a kar napindító istentiszteletén, bepillantva ezzel is egyetemünk életébe. A verseny előkészítésébe és lebonyolításába aktívan kapcsolódtak be a kar hallgatói, akiknek segítségére mindenben számíthattak a diákok és felkészítő tanáraik. Bízunk abban, hogy az együtt töltött nap folyamán vendégeink számára megélhetővé vált, milyen is a Pedagógiai Karhoz tartozni és károlisnak lenni. Erről tanúskodnak a felkészítő tanároktól érkezett megtisztelő visszajelzések, amelyeket ezúton is köszönönünk.

„Régen éreztem már azt, hogy egy református intézményünkben otthon vagyok, otthon lehetek.” (Dr. Harmathy Andrásné, Szentendre)

„Mindenkinek ajánlom majd ezt a barátságos, otthonos intézményt, ahol nagyon színvonalas képzés folyik.” (Korodi Szidónia, Szob)

„Hálás szívvel gondolunk vissza Nagykőrösre, a Károli-egyetemre, további sok sikert és Isten áldását kívánjuk életükre és munkájukra.” (Mészáros Gabriella, Mosonmagyaróvár)

Tanulva tanítani 2024 képek Tanulva tanítani 2024 képek Tanulva tanítani 2024 képek Tanulva tanítani 2024 képek Tanulva tanítani 2024 képek Tanulva tanítani 2024 képek Tanulva tanítani 2024 képek Tanulva tanítani 2024 képek Tanulva tanítani 2024 képek Tanulva tanítani 2024 képek Tanulva tanítani 2024 képek

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések