Eötvös Károly konferencia

A Károli Emlékérem kitüntetettje: Prof. Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi

A Károli Gáspár Református Egyetem október 26-án az „Eötvös Károly a védőügyvéd” címmel szervezett konferencia keretében Károli Emlékérmet adományozott Prof. Dr. Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbinak, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a zsidókeresztyén párbeszédben, az egyházak és vallások közötti közeledésben.

A KRE-ÁJK Dósa Elek Jogtörténeti Kutatóműhelye és a Magyar Ügyvédi Kamara szervezésében megrendezett konferencia elsősorban a „tiszaeszlári perre” koncentrált, amellyel Eötvös bevonult a történelembe, emellett az előadások politikusi, közírói munkásságát is felidézték. A rendezvény az ügyvédi hivatás aktuális kérdéseit is górcső alá vette.

***

Életpálya
Schweitzer József 1922. október 13-án született Veszprémben. 1940-ben érettségizett. Ezután az Országos Rabbiképző Intézet, s egyben a bölcsészettudományi kar hallgatója is volt, ahol sémi nyelvészetből, ókori keleti történelemből és szociológiából doktorált. Rövid vallástanári működése után - miközben 1947-ben rabbivá avatták -, 1981-ig Pécsett volt rabbi, majd ettől az évtől Budapesten végezte hivatását, többek között a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában, ahol korábban a nagyapja is. 1964-től tanára, majd 1985-től igazgatója az Országos Rabbiképző Intézetnek. Időközben országos főrabbivá választották. Rektori és főrabbi tisztségéről saját elhatározásából 80 éves korában mondott le és vonult nyugdíjba. Schweitzer József az ELTE Bölcsészettudományi Karának címzetes tanára, az MTA Vallástudományi Szakbizottságának tagja, a Keresztény-Zsidó Társaság társelnöke, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hebraisztikai Tanszékének előadó tanára. A Jewish Theological Seminary (New York) és a Károli Gáspár Református Egyetem díszdoktora. Munkáját állami- és kormánykitüntetésekkel (Magyar Köztársaság Tisztikeresztje, a Köztársasági Elnök Érdemérme, Széchenyi-díj) jutalmazták. Egyetemi oktatói és közéleti tevékenységéért, különösen a keresztény-zsidó kapcsolatok ápolásáért Pázmány-díjban részesült. Forrás: Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Forrás: www.reformatus.hu  
   
   

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép