Oklevélátadó ünnepségek egyetemünkön

A nemzetközi hallgatók június 28-i oklevélátadó ünnepségével kezdődően az egyetem mind az öt karán átvehették okleveleiket végzett hallgatóink.

A Hittudományi Kar június 29-én tartotta tanévzáró és diplomaátadó ünnepi alkalmát a Dunamelléki Református Egyházkerület Dísztermében. Az úrvacsorás ünnepi igehirdetést – hagyományaihoz híven – a 25 éve végzett hallgatók közül felkért Nyilas Zoltán esperes tartotta.  Balog Zoltán püspök és Literáty Zoltán dékán adta át a végzős hallgatóknak a tanulmányaik sikeres befejezését igazoló okleveleket.  Református teológia-lelkész szakirányon tizenkét fő, református hittanár-nevelőtanár osztatlan nappali képzésben két fő, ugyancsak ezen a szakon levelező képzésben három fő,  mesterképzésben hét fő vehette át diplomáját. Az angol nyelvű teológia mesterképzésen Remonda Nathan Fawzy Rofaiel végzett hallgató is átvehette oklevelét.

oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek

Az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói július 5-én a Budapesti Operettszínházban vehették át tanulmányaik sikeres teljesítéséért oklevelüket. 10 órától került sor a doktoravató ünnepségre, a PhD doktori cím elnyeréséhez szükséges követelményeknek 8 hallgató felelt meg. A 2023/2024. tanév őszi és tavaszi félévében osztatlan jogász szakon nappali munkarenden 60 fő, levelező munkarenden 68 fő jelölt tett eleget a feltételeknek, amelyek közül 58 nappalin és 56 levelezőn végzett hallgató vette át az oklevelét.

Alapképzésen és felsőoktatási szakképzésen a 2023/2024. tanév őszi és tavaszi félévében 122 hallgató tett eleget az oklevél megszerzéséhez szükséges feltételeknek, amelyből 26 fő nemzetközi tanulmányok alapképzésen, 96 fő jogi felsőoktatási szakképzésen végzett sikeresen. A nemzetközi tanulmányok alapképzési szakon végzettek közül 21-en,  a jogi felsőoktatási szakképzés szakon végzettek közül pedig 46-an vették át az oklevelüket.

oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar szintén július 5-én tartotta oklevélátadó ünnepségeit, immár hagyományosan az Erkel Színházban. A 2023/2024. tanévben 852 hallgató tett sikeres záróvizsgát. A nap folyamán délelőtt 282 fő, délután 262 fő, összesen 544-en vették át oklevelüket. Délelőtt Furkó Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes mondott köszöntő beszédet, délután Trócsányi László rektor szólt a jelenlevőkhöz. Az ünnepségeken elhangzott továbbá Horváth Géza dékán köszöntője is, illetve végzett hallgatóink képviselői is szót kaptak. A délelőtti alkalmon a BTK kari kitüntetéseinek átadására is sort került, majd délután két új történettudományi doktort avattak. Ezen a rendezvények vehették át a kar frissen habilitált oktatói is oklevelüket. Az oklevélátadó ünnepségekről bővebben ide kattintva olvashatnak.

oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek

A Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar június 29-én tartotta oklevélátadó ünnepségét a Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatalának Dísztermében. Az ünnepségen tanulmányaik sikeres befejezését igazoló oklevelet vehettek át a hallgatók emberi erőforrások, gazdálkodási és menedzsment, szociálpedagógia és szociális munka alapképzési szakokon, kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzésen. A kar ezen a rendezvényen köszöntötte a 2020/2021. tanévben indult ápolás és betegellátás alapképzési szak első végzett évfolyamának hallgatóit is. Az ünnepségről bővebben ide kattintva olvashatnak.

oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek

Június 30-án a nagykőrösi református templomban tartotta egyetemünk Pedagógiai Kara az ünnepi istentisztelettel egybekötött oklevélátadó ünnepségét. Július 5-én a kar budapesti képzési helyszínének tanító, óvodapedagógus, valamint csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon végzett hallgatói szombaton a Kálvin téri Református Templomban vehették át tanulmányaik sikeres befejezését igazoló oklevelüket. Július 6-án a Kecskeméti Református Templomban vehették át diplomájukat a Pedagógiai Kar végzős közösségszervező, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint tanító alapszakos hallgatói.

oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek oklevélátadó ünnepség képek

Az alábbi videóban egyetemünk végzett hallgatóit köszönti Trócsányi László rektor: 

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép