Az Archikon Kft. terve alapján valósulhat meg egyetemünk új campusa

A Magyarországi Református Egyház nyílt építészeti tervpályázatot írt ki a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) új, ferencvárosi campusának megtervezésére. A pályázaton 42 építésziroda nyújtott be érvényes pályaművet. A szakmai zsűri választása alapján a győztes pályamű az idén 35 éves budapesti Archikon Architects Építészstudió terve lett. A zsűri munkájában a református egyház által delegált szakemberek mellett részt vett Erő Zoltán, Budapest főépítésze, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester, Szalay Tihamér, a Magyar Építész Kamara alelnöke, valamint Csáki-Hatalovics Gyula Balázs, a KRE kancellárja is. A zsűri elnöke Lánszki Regő, országos főépítész, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, társelnöke Fürjes Balázs, az egyetemfejlesztés vezetője volt. A pályázat ünnepélyes eredményhirdetését tegnap este tartották meg.

Egy hagyományosan református városrészben, Ferencváros Ráday utca és Üllői út közé eső negyedében tervezik megépíteni Budapest új egyetemi campusát. A Magyarországi Református Egyház nyílt építészeti tervpályázatot írt ki a Kaltenberg-söröző egykori épületének és egy beépítetlen Üllői úti foghíjteleknek a felhasználásával megépíteni tervezett campus terveinek és tervezőjének kiválasztására. A tervek szerint állami támogatásból és egyházi forrásokból a Markusovszky tér környezetében épül majd meg a KRE új campusa, amely otthont ad az Állam- és Jogtudományi Kar, illetve a Pszichológiai Intézet képzéseinek, amelyeken egyidejűleg csaknem 2.500 hallgató folytathatja majd tanulmányait.

A tervpályázaton szabadon indulhatott bármelyik magyar és európai uniós országbeli építésziroda. A verseny rekodrészvételt hozott: 42 iroda nyújtott be érvényes pályázatot.

Az első díjat az Archikon Architects építésziroda nyerte.

A győztes pályázat látványtervei

Az iroda idén ünnepli alapításának 35. évfordulóját. A szakmai műhely munkáit az elmúlt években olyan rangos hazai díjakkal ismerték el, mint a több alkalommal is elnyert Budapest Építészeti Nívódíj, a Média Építészeti Díja, Pro Architectura díj, az Év háza és számos kerületi díj. Nemzetközi téren az Architizer A+ Award, a BigSEE Award, a FIABCI World Prix d' Excellence Award díjain túl az iroda kiemelkedő munkáit az EU legrangosabb építészeti díja, a MiesAward és a Piranesi Award zsűrije egyaránt a legjobb európai projektek közé válogatta.

A pályázattal a Magyarországi Református Egyház célja az volt, hogy a hagyomány és megújulás jegyében kreatív kortárs terveket ismerhessen meg az egyetemi campus megvalósítására. A tervezők feladata egy olyan, az egyház küldetését – Krisztus hirdetését a bibliai ige alapján – és nyitottságát is tükröző, a ferencvárosi városrészbe illeszkedő, a kerületi vársotervekkel összhangban megépíthető, a ferencvárosiakat is jól szolgáló XXI. századi egyetemi épület és köztér megtervezése volt, amely magas építészeti minőséget képvisel, és amelyet a fenntarthatóság, a környezettudatosság és a református visszafogottság jellemeznek.

A győztes pályázat látványtervei

A zsűri a tervpályázathoz fűzött szakmai ajánlásaiban külön is felhívta a figyelmet arra, hogy a Markusovszky téren mindenképpen megőrzendők és fejlesztendők a lakosságot kiszolgáló szabadidős funkciók, valamint, hogy az épületegyüttes Üllői úti feltárását, a parkolás és a köztér megtervezését különösen is a Ferencvárosi Önkormányzattal együttműködésben kell megvalósítani. Ennek garanciája az is, hogy a reformátusok már a nyílt építészeti tervpályázat zsűrijében való részvételre is felkérték Ferencváros polgármesterét, Baranyi Krisztinát, valamint Budapest főépítészét, Erő Zoltánt.

 

A díj átadása a győztes Archikon Architects Építészstudiónak. Egyetemváros tervpályázat eredményhirdetés 2024.július 8. Ráday Ház Fotó: Füle TamásBalról jobbra: Lánszki Regő országos főépítész, a zsűri elnöke; a győztes Archikon Architects Építészstudió képviseletében Kopacz Hanna építész tervező és Nagy Csaba Ybl-díjas építész, vezető tervező; Fürjes Balázs, a zsűri társelnöke, és Erő Zoltán, Budapest főépítésze

 

A Tervpályázatot az Archikon Építészeti Tervező-Szervező Kft. nyerte, második helyezett a CAN Architects Studio Építész Iroda lett, harmadik helyezettet nem hirdettek. Kiemelt megvételben részesült a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem Kft., a 3Z Építész Stúdió Kft., az A3 Építész Kft., a Gereben Marián Építészek Kft. pályamunkája, megvételben pedig a DPi Design Kft., RANTAL GÁBOR és RÉV BENCE, az Építészkohó Tervező és Szolgáltató Kft., a Középülettervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a DNS-Építészműterem Kft., valamint a Hetedik Műterem Építészeti, Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft. pályázata részesült.

A tervpályázat eredményhirdetésén Trócsányi László professzor, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora köszöntötte az építészeket, és méltatta a díjazottakat. Az egyetem rektora szerint az új egyetemi campus hozzájárul az egyetem versenyképességének erősítéséhez. Az Egyetem mindenkor törekszik a minőség és közösség érvényre juttatására, és fontosnak tartja, hogy ez az infrastrukturális fejlesztések terén is megvalósuljon.

Trócsányi László. Egyetemváros tervpályázat eredményhirdetés 2024.július 8. Ráday Ház Fotó: Füle Tamás

Trócsányi László: Az új egyetemi campus hozzájárul az egyetem versenyképességének erősítéséhez

 

„Kerületünkben évek óta jelentős egyetemi fejlesztések zajlanak, néhánynak az előkészítése, tervezése, másoknak már a kivitelezése folyik” - közölte Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere. Hozzátette: „túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Ferencváros Egyetemváros. Sajnálatosan ritka, hogy a kerületet már a tervezési fázisban bevonják, szempontjait érvényesítsék, ahogy erre jelen projektben sor került. Az új református egyetemi campus olyan meghatározó épületegyüttese lesz Belső-Ferencvárosnak, ami megköveteli, hogy tervezése egységben történjen a Markusovszky térrel, a városrész egyetlen közparkjával. Ferencváros polgármestereként már a tervpályázat kiírásakor is ezt tartottam kiemelt szempontnak, és bár több tervben jelentek meg jó ötletek, egyik benyújtott pályázat sem volt számomra maradéktalanul támogatható. Az új egyetemi fejlesztés nem szoríthatja ki a pihenni vágyó ferencvárosiakat a térről és nem okozhat a szükségesnél nagyobb közterületi terhelést. A győztes terv építészetileg valóban ígéretes, a tervezés következő másfél-két évében látom a lehetőséget, hogy olyan tervek készüljenek, amelyekben a közpark jelenlegi funkciói, zöldfelületi arányai nem sérülnek, mert azoknak a jövőben is elsősorban a kerület lakosságát kell szolgálniuk. Bízom benne, hogy a megrendelő református egyház a továbbtervezés során következetesen számon fogja kérni az erre vonatkozó ajánlásokat.”

Budapest főépítészeként Erő Zoltán, az építészzsűri egyik tagja fontosnak tartotta kiemelni, hogy „a pályázat megmutatta, hogyan lehet a sűrű beépítésű városi szövetben nagyvonalú téralakítással kezelni a beépítést, miközben a meglévő terek megmaradnak városi használatban. Ígéretes megoldások mutatják, hogy az új campust ki lehet alakítani egyfajta "város a városban" elven, amikor az "egyetemváros" építményei a valódi városhoz hasonló differenciáltságot, a tömegképzésben, homlokzatalakításban érzékelhető változatosságot mutatnak. A pályázat kiírásától fogva hangsúlyos gondolat a fenntarthatóság és az ökológiai lábnyom csökkentésének kérdése - ez mindenekelőtt a Kinizsi utcai épületszárny megtartását, okos felhasználását, a meglévő struktúrák reciklálását igényli. Minderre változatos ötletek, jól használható javaslatok érkeztek.”

Csoportkép. Egyetemváros tervpályázat eredményhirdetés 2024.július 8. Ráday Ház Fotó: Füle Tamás

 

A pályázati zsűri munkáját vezető Lánszki Regő országos főépítész az eredményhirdetésen elmondta, hogy „a református identitásnak a XVI. századi kezdetektől fogva meghatározó eleme volt az oktatás ügye. A reformáció és az iskolaalapítás kéz a kézben járt egész Európában, így Magyarországon is. Az Archikon győztes terve nemcsak globális, hanem lokális értelemben is integrálja a Károli Gáspár Református Egyetemet. Megőrzi a helyi építészet- és ipartörténetben fontos szerepet játszott, ráadásul Molnár Ferenc által a Pál utcai fiúkban halhatatlanná tett Dohánygyár eredeti szerkezetét. A park belső része és az Üllői út felé nyitott homlokzat, az árkádok és a környezetalakítás is erősítik a kapcsolatot.

A felépülő modern épület messze kielégíti a legfontosabb építészeti, urbanisztikai elvárásokat, a belváros szövetébe simulva, a meglévő épületek, illetve a környék történeti, kulturális és építészi hagyományaihoz illeszkedve valósítja meg az integrációt, ad otthont az identitás számára, és reményeink szerint a református felsőoktatás zászlóshajójává válik. A kormány számára evidencia, hogy a magyar kultúra, a nemzeti tudományos élet és a társadalmi fejlődés szempontjából meghatározó szerepet betöltő egyházi felsőoktatást minden területen, így az ingatlanfejlesztési projektek kialakítása során is támogassa. Meggyőződésünk, hogy ezzel nemcsak a történelmi eredmények előtt hajtunk fejet, hanem a jövő Magyarországa számára teremtünk szellemi műhelyeket.”

A díjakat átadó Fürjes Balázs, a szakmai zsűri társelnöke és az egyetemfejlesztés vezetője, az eredményhirdetésen így fogalmazott: „reformátusként és Török Pál, egyház- és egyetemépítő püspök szépunokájaként megtiszteltetés, hogy az egyház kérésére részt vehetek az egyetemépítés megtervezésében és előkészítésében. A tervezés közös alkotás lesz, én az együttműködésben hiszek. Közösen fogunk dolgozni az egyház munkatársaival, az egyetem közösségével, a Ferencvárosi Önkormányzattal, sőt, a lakosokkal is. Tudjuk, ha városépítő munkába fogunk, ez a szabály: álmodj bátran és szabadon, tervezz felelősen, építs fegyelemmel! A nagy művészet abban áll, hogy egyszerre legyen meg az álomhoz szükséges szabadság, szertelenség, bátorság és képzelőerő, azaz kreativitás, és a megvalósításhoz szükséges rend, fegyelem, precizitás. Egyszerre és együtt, hogy az álom szertelensége ne verje szét a munkát, és a munka fegyelme ne fojtsa meg az álmot. Így fogunk dolgozni, mindig csak csapatban, alázattal. Városunk javára, Isten dicsőségére.”

Forrás: reformatus.hu

Fotó: Füle Tamás

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép