Tájékoztató a BTK diplomaosztó ünnepélyről

Tisztelt Végzős Hallgatók!

 Idén 2010. szeptember 25-én (szombaton) lesz a diplomaosztó ünnepség külön a BA képzésben résztvevő, és  külön a kifutó kredites képzésben valamint az MA képzésben résztvevő végzős hallgatóknak. A diplomaosztó menetét és az ezzel kapcsolatos teendőket a következőkben ismertetem:

Helyszín: Kálvin Téri Református Templom, 1091, Budapest, Kálvin tér 7.

Időpont:
• BA képzés végzős hallgatóinak:
9.00.: Gyülekező és próba (a megjelenés kötelező azoknak, akik oklevelüket az ünnepélyes átadón szeretnék átvenni)
10.00.: Ünnepély kezdete 

A meghívott vendégek 10 perccel az ünnepség kezdete előtt foglalhatják el helyeiket a templomban. Ezúton kérem, hogy az ünnepség befejeztével minél hamarabb tegyék szabaddá a helyszínt, mivel a 12.00-kor kezdődik a kredites diplomázók próbája és átadó ünnepélye.

• Kredites képzés és MA képzés végzős hallgatóinak:
12.00.: Gyülekező és próba (a megjelenés kötelező azoknak, akik oklevelüket az ünnepélyes átadón szeretnék átvenni)
13.00.: Ünnepély kezdete 

A meghívott vendégek 10 perccel az ünnepség kezdete előtt foglalhatják el helyeiket a templomban.

Öltözék
Kérjük, hogy a délelőtti BA képzésben résztvevők átadóünnepélyén az oklevelet átvevő hallgatók alkalomhoz illő öltözetben, sötét öltönyben illetve kosztümben jelenjenek meg. A BA képzés hallgatói nem kölcsönöznek talárt, így ezen ünnepségnek számukra nincs anyagi vonzata.

A kifutó képzésben és az MA képzésben résztvevő végzős hallgatók talárban veszik át diplomájukat, melyek méret szerinti kiválasztása és átvétele személyesen, a diplomaosztó előtti héten történik. A talárpróba és azok átvételének pontos helye és ideje:

• 2010. szeptember 21. (kedd): 10.00 – 12.00. óráig a Reviczky utcai épület Pinceklubjában
és
• 2010. szeptember 23. (csütörtök): 14.00 – 16.00. óráig a Reviczky utcai épület Pinceklubjában

A talárok 8000 Ft letéti összeggel vehetők át, melyből 3000 Ft a talár használati díja, így a talár visszaszolgáltatásával a hallgatók 5000 Ft-ot visszakapnak. Ezért kérjük a diplomázó hallgatókat, hogy a diplomaosztó helyszínén közvetlenül az ünnepély után váltsák vissza talárjaikat. Ennek elmulasztása esetén az egyetemnek nem áll módjában visszafizetni a letéti díjat.

Meghívók átvétele
Minden végzős hallgató fejenként 2db meghívót vehet át a diplomaosztóra. A BA-s végzős hallgatók a Hallgatói Önkormányzatban vehetik át meghívójukat szeptember 20-tól, míg a kredites kifutós hallgatók talárjuk átvételekor a meghívójukat is megkapják.

További fontos információk:

KORÁBBAN ZÁRÓVIZSGÁZÓK FIGYELEM!
A diplomaosztó névsorába automatikusan azok a hallgatók kerültek, akik idén, a második félévben tettek záróvizsgát. Aki korábban (tehát nem a 2009/2010. tanév tavaszi félévében) tett záróvizsgát, és a 2010. szeptember 25-i diplomaosztón szeretné átvenni a diplomáját, az külön jelezze részvételi szándékát a Tanulmányi Osztályon és a Dékánhelyettesi Titkárságon egyaránt. Jelentkezni az első talárátvételi időpontig lehet.

2 DB PAPÍRALAPÚ MEGHÍVÓ
Az átvehető 2 db papíralapú meghívó csupán formális jellegű, nem feltétele az ünnepségen való részvételnek, így a meghívottak létszámát sem korlátozza. Arra azonban megkérjük kedves végzőseinket, hogy a vendégeik meghívásakor vegyék figyelembe a Kálvin Téri Templom befogadóképességét.

Prof. Dr. Szabó András
dékán


Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések