Konferencia: MTA - KRE

A European Association for Terminology, a Károli Gáspár Református Egyetem,
és a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

SATELLITE CONFERENCE ON TERMINOLOGY ASPECTS OF BIBLE’S
TRANSLATION
CONFERENCE SATELLITE SUR LES ASPECTS TERMINOLOGIQUES DE LA
TRADUCTION DE LA BIBLE
SZATELLIT KONFERENCIA – A BIBLIAFORDÍTÁS TERMINOLÓGIAI
VONATKOZÁSAI

címmel konferenciát rendez

A rendezvény időpontja:
2010. november 11. 15.00 – 18.00
A rendezvény helyszíne:
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KISTEREM
Budapest, V., Roosevelt tér 9. I. emelet

Részletek...

 


2010. november 12–13-án, pénteken és szombaton

5TH TERMINOLOGY SUMMIT.
TERMINOLOGY 2010: QUALITY MATTERS.
VE SOMMET DE TERMINOLOGIE.
TERMINOLOGIE 2010 : UNE QUESTION DE QUALITÉ
5. TERMINOLÓGIA ‘SUMMIT’ KONFERENCIA.
TERMINOLÓGIA 2010: MIN SÉGÜGYI KÉRDÉSEK
címmel konferenciát rendez

A rendezvény helyszíne:
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
NAGYTEREM
Budapest, V., Roosevelt tér 9. II. emelet

Részletek...