Új dékán a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának élén

KÖZLEMÉNY


Új dékán a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának élén
Budapest, 2010. október 1.

A 2010. július 15-én megjelent Oktatási és Kulturális Közlöny II. évfolyam 19. számában a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban KRE) pályázatot hirdetett a Bölcsészettudományi Kar dékáni tisztségének betöltésére.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Sepsi Enikő főtitkár asszony 2010. július 30-án benyújtott pályázatát a fentebb említett vezetői álláshely betöltésére a Kar összoktatói értekezletén az érvényesen szavazók 81%-a, a Kari Tanács kétharmados többséggel, a Prof. Dr. Balla Péter rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes úr által felkért ad hoc bizottság egyhangúlag, valamint a Szenátus kétharmados többséggel támogatta, ezért 2010. október 1-jei hatállyal a KRE Bölcsészettudományi Karán a dékáni feladatok ellátásával Dr. Sepsi Enikőt bízta meg a rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes.

Gratulálunk Dr. Sepsi Enikő dékán asszonynak, és egyúttal köszönjük Prof. Dr. Szabó András prodékán úr elmúlt időszakban végzett tevékenységét.

Halász Krisztina
PR munkatárs

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép