Gerhardus Tudományos Diákköri Konferencia - felhívás

Gál Ferenc Főiskola első alkalommal hirdeti meg a Gerhardus Tudományos Diákköri Konferenciát (GTDK)

, amelyre magyarországi, határokon túli, valamint távolabbi országok felsőoktatási intézményeiben tanuló magyar, illetve a magyar kultúrát befogadó keresztény (katolikus, református és evangélikus) hallgatókat vár. Mindazokat, akik akár a történelmi egyházak által fenntartott, akár állami intézményekben tanulnak, mind hitéleti, mind egyes világi szakokon.

A konferencia célja, hogy a kiemelkedő teljesítményt nyújtó keresztény hallgatók tudományos eredményeinek bemutató és értékelő fóruma legyen, amivel ösztönözi a diákokat elmélyült tudományos munkára, kutatásokra. A konferencia ezzel kívánja szolgálni az egyetem, az universitas történetileg legfontosabb eszközének megtartását: az unum, a tudomány, az ész és a hit egységének megőrzését, törekvést a teljes igazság körbejárására.

A GTDK szekciói
1. Biblikus tudományok
2. Szisztematikus teológia
3. Pasztorális és gyakorlati teológia
4. Keresztény egyház- és művelődéstörténeti
5. Filozófia és etika
6. Valláspedagógia, kateketika
7. Pedagógia és pszichológia
8. Szociális tudományok
9. Agrártudományok

Jelentkezés és a dolgozat benyújtása: 2017. január 13.

Részvételi feltételek:
a) Magyarországon vagy más országokban a történelmi egyházak által fenntartott vagy állami főiskolákon, egyetemeken tanuló keresztény (katolikus, református vagy evangélikus) hallgatók, ily módon keresztény örökségünk őrzői, fejlesztői;
b) magyar, illetve a magyar kultúrát befogadó hallgatók;
c) nappali vagy levelező tagozatos hallgatók;
d) hitéleti vagy világi szakokon tanulnak;
e) alap- vagy osztatlan mesterképzések legalább másodéves hallgatói, vagy osztott mesterképzéseken vesznek részt;
f) dolgozatuk benyújtásakor jelenlegi szakjukon még nem rendelkeznek abszolutóriummal.

A GTDK menete:
a) Jelentkezés és a pályamunka benyújtása
b) Első forduló: a pályamunka elbírálása
c) A szegedi döntő résztvevőinek kiválasztása
d) Részvétel a döntőn


A Gerhardus Tudományos Diákköri Konferenciát szegedi döntőjére 2017. február 23-24-én kerül sor.

További információ (részletes leírás, a dolgozat formai követelményei stb.) ide kattintva érhetők el.


Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép