Prof. Dr. Ritoók Zsigmond Egyetemünk Díszpolgára lett

A Károli Gáspár Református Egyetem Szenátusa 2015. szeptember 23-i ülésén Egyetemi Díszpolgár címet adományozott Prof. Dr. Ritoók Zsigmond akadémikus részére, melyet Prof. Dr. Balla Péter ünnepélyes keretek között adott át az őszi Károli Közösségi Napok nyitó áhítatán. 
 
Egyetemünk Rektora az alábbi megindító méltatással köszöntötte Prof. Dr. Ritoók Zsigmondot:
 
„Prof. Dr. Ritoók Zsigmond akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kutatási területe a római és ógörög irodalom, ezen belül a költészet és az esztétika. Több tucat könyv szerzője és társszerzője, több száz tudományos publikáció fűződik a nevéhez. 1970-ben a MTA kutatócsoportjának tudományos munkatársa, később főmunkatársa lett. 1986-ban az ELTE latin nyelv és irodalom tanszékének egyetemi tanára, majd egy évvel később tanszékvezetővé nevezték ki, mely tisztséget 1993-ig töltötte be. 1999-ben a rendes professzori nyugdíjkorhatárt elérve nyugalomba vonult, ám professor emeritusként tovább tanított. Számos kitüntetése közül a Széchenyi-díjat (2001), a Bolyai-díjat (2009), a Prima-díjat (2012) emelhetjük ki. A Magyarországi Református Egyháznak gyermekkorától kezdve aktív és elkötelezett tagja, hosszú időn keresztül a Kálvin téri gyülekezet presbitere és főgondnoka. A hazai hitvalló református értelmiség emblematikus alakja. Egyetemünk sok oktatójának is mestere volt; több alkalommal tartott előadásokat a Hittudományi Karon, s a BTK doktori képzésében óraadóként is részt vállalt. „A Károli Gáspár Református Egyetem Díszpolgára” címre aligha találhatunk nála méltóbb személyt 2015-ben Magyarországon.” 
 
Ezúton is gratulálunk a Díszpolgári címhez!

Fotó: KRE 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép