Elhunyt Pálhegyi Ferenc

Húsvét hétfőjén elhunyt Dr. Pálhegyi Ferenc (1935-2016), a pszichológiai tudományok kandidátusa, aki a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola tanári állását egy időre elhagyva, 1991-1994-ig a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának jogelőd intézményében, a Budapesti Református Theologiai Akadémián volt professzor. 
 
Az akkor újonnan alapított Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék (ma Valláspedagógiai és Pasztorálpszichológiai Tanszék) vezetésére szóló meghívást fogadta el. Amellett, hogy kidolgozta a lelkészképzés számára a pszichológiai és pedagógiai ismeretek tantárgyi tematikáját, fő feladatának tekintette, hogy a hittanoktatók felsőfokú képzésének programját megtervezze és a képzést beindítsa. Nevéhez fűződik tehát intézményünkben a hittanoktató és vallástanár szak megalapítása.
 
Kapcsolatát a Hittudományi Karral a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára való visszatérése után is ápolta. Dísztermünkben tartotta minden héten országos hírű előadássorozatait házasságról, családról és a hitélet legkülönbözőbb kérdéseiről. Ezekben, amint publikációiban is egyetlen kérdés foglalkoztatta: miként lehet a lelki problémák megoldása közben a hitben való növekedés útjait megtalálni és a Krisztusban felkínált isteni segítséget megragadni. Pszichológusként sem szűnt meg hangsúlyozni, hogy az ember fő baja nem az, hogy testi vagy lelki egészsége zavarokat szenved, netán súlyosan károsodik, hanem az, hogy szakított Istennel, bűnben él. Ezért a legjobb szándékú orvosi vagy pszichológiai segítség sem nyújthatja azt, amire valójában szüksége van. Akkor gyógyul ugyanis az élete, ha megnyílik Isten kegyelme előtt.
 
Dr. Pálhegyi Ferenc előadásait hallgatva, könyveit olvasva és közvetlen lelkigondozói segítségét igénybe véve sok-sok ember rálelt az „egy szükséges dologra” (Lk 10,42). Gazdag és gazdagító életéért és hitvalló tanácsaiért velük együtt szívből dicsőítjük Istent, mint ahogy ő is ezt teszi, immár szüntelenül és mindörökre.