Elhunyt Papp Vilmos díszdoktorunk

„Míg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak
halunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk, az Úré
vagyunk.” (Róma 14:8)

Szomorú szívvel adjuk közre a hírt, hogy Papp Vilmos lelkipásztort életének 84. életévében hazaszólította az Úr. 
Lelkészi diplomáját 1956-ban a KRE HTK jogelődjén, a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerezte meg. Szolgálatát Bajánsenye és Kerkáskápolna (1960-1985), Kerkafalva és Alsószenterzsébet (1976-1985) Budapest-Kőbánya (1985-2007) gyülekezeteiben és szórványaikban végezte.
Diplomázását követően az Ószövetségi Tanszéken maradt Pap László professzor mellett tanársegédként, de az 1956-os forradalmat követő megtorlások során eltávolították. 1992-ben teológiai díszdoktori címet kapott a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán. Ezt követően 1996-1999 között a Hittudományi Kar Ószövetségi Tanszékén megbízott előadóként ószövetségi exegézist tanított. Teológiai munkássága az ószövetség, egyháztörténet és rendszeres teológia területén öltött testet több száz cikkben és tíz könyvben.
Papp Vilmos díszdoktorunk temetése 2016. március 30-án (szerdán) 13 órakor lesz a bajánsenyei központi temetőben.

A Hittudományi Kar és az Egyetem hálás szívvel emlékezik volt tanárára és díszdoktorára.