Országos Szociális alap- és szakvizsga

Jogszabályi háttér:

    A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/I. § írja le a személyes gondoskodást végző személyek szociális szakvizsgájára vonatkozó rendelkezéseket.
    A szociális szakvizsgára vonatkozó részletes szabályokat a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet tartalmazza.


Országos szociális szakvizsga feladatok:

    A szociális alapismereteket nyújtó tanfolyamok programjának kidolgoztatása, a tanfolyamot szervezőkkel való kapcsolattartás
    Az alap- és szakvizsga tananyagainak, vizsgatételeinek és feladatainak a kidolgoztatása, kiadása
    Az alap- és szakvizsgára történő jelentkezések koordinálása, a szakvizsgára vonatkozó dokumentumok vezetése és kezelése
    Kapcsolattartás a szakvizsgajogot nyert intézményekkel (szakvizsgacentrumok)
    A szakvizsga vizsgabizottsági elnökeinek felkérése
    A szakvizsga bizottság tagjainak felkészítése, tevékenységük figyelemmel kísérése
    A vizsgák szabályszerű lebonyolításának ellenőrzése
    A szociális szakvizsgához kapcsolódó tájékoztatók elkészítése, megjelentetése, információszolgáltatás
    Szakértők felkérésével kapcsolatos feladatok
    A szakvizsga tapasztalatok összegyűjtése, értékelése
    Közreműködés a szakvizsgához kapcsolódó szabályozás módosításában

Jelentkezési lap, követelményrendszer letölthető innen.

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések