Önvizsgálatra indít

Hiánypótló forráskiadással jelentkezett Landauer Attila kisebbségkutató. „A Kárpát-medencei cigányság és a keresztyén egyházak kapcsolatának forrásai (1567–1953)" című kötete a Károli Gáspár Református Egyetem és a L'Harmattan kiadó közös sorozatában jelent meg. A kötetet október 25-én mutatták be az egyetem Buda Béla-termében.

„Önvizsgálatra indító, érdekfeszítő, egyúttal máig hatóan tanulságos, felismerések, következtetések és összefüggések megfogalmazására alapot teremtő – megrendítő, együttérzést, derültséget keltő – olvasmány" – méltatta a könyvbemutatón Nagy Attila szociológus a Landauer Attila által felkutatott, összegyűjtött, válogatott és szerkesztett, négy évszázadot átfogó, 268 dokumentumot (vagy részletet), valamint 390 lábjegyzetet tartalmazó, 614 oldalas forráskiadványt.

Mint az a méltatásból kiderült: „a kötet teljes terjedelmének jó 90%-át a szövegek kronologikus sorrendbe állított egésze teszi ki, de azok helyes értelmezése, értékelése súlyosan sérülne, túlzás nélkül állíthatjuk, elvégezhetetlen volna a szerző csaknem 40 oldalas rendkívül szakszerű, kritikusan mérlegelő, a többszörös ellenőrzésről, illetve annak lehetetlenségéről tudósító bevezető tanulmánya nélkül. Különös nyomatékkal hívjuk fel a mélyebben érdeklődők figyelmét a szerző az olvasók egyéni mérlegelő, kritikus szövegértelmezését segítő, bátorító, ám minden esetben szigorúan tárgyszerű lábjegyzeteire."

A képen: Nagy Attila és Landauer Attila.


A kötet legelső – máig érvényesen legfontosabb dokumentuma – a Méliusz Juhász Péter által 1567-ben szervezett debreceni zsinat 45. pontja, amely szerint „minden kor és nemzetbeli embereket, kik az egyháznak felajánltatnak, be kell venni... azaz minden embereket, minden korból... tanítani és megkeresztelni tartozunk."

További részleteket olvashatnak Nagy Attila a bemutatón elhangzott méltatásából az országos református cigánymisszió honlapján.
Forrás: ciganymisszio.reformatus.hu, fotó: Vargosz


A cikk forrása: reformatus.hu

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések