Cseri Kálmán életútja

Családja, barátai, kollégái és az összegyűlt hívők gyászoló körében búcsúztatták el Cseri Kálmánt, nyugalmazott református lelkipásztort, aki 2017. február 13-án, életének 78. évében tért meg Teremtőjéhez.

A március 3-án megtartott temetésén Horváth Géza, pasaréti lelkész, igehirdetéssel egybekötött beszédben emlékezett meg életéről és munkásságáról.

Cseri Kálmán 1939. április 30-án született Kecskeméten, 1962-ben szerzett lelkészi oklevelet Budapesten. Cecén, majd a budahegyvidéki gyülekezetben volt segédlelkész, 1971-től nyugdíjba vonulásáig – harminckilenc éven át – a Budapest-Pasaréti Református Egyházközség lelkészeként szolgált.

„Fő törekvése az volt, hogy az örök evangéliumot a mai ember számára is érthetően hirdesse, lehetőleg szép magyar nyelven” – olvasható a több mint nyolcszáz igehirdetését hozzáférhetővé tevő weboldalon. A református lelkipásztori irodalom kiemelkedő művelőjeként több mint húsz önálló, számos kiadást megért kötete, nagyszámú folyóiratcikke és publikációja jelent meg. Több kitüntetés mellett 2016-ban, augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vehette át, idén januárban pedig Egyetemünk tiszteletbeli doktor címet adott számára.

Honlapunkon részletes életinterjú olvasható, melyben Cseri Kálmán őszintén beszél a gyerekkoráról, családi anekdotákról, megtérésének történetéről, a segédlelkészi éveiről, a rendszerváltás hatásairól, házasságáról és lelkipásztori munkájáról egészen a nyugdíjba vonulásáig.

Cseri Kálmán lelkipásztori tevékenységével számos hívő életére nagy hatást gyakorolt, segített és utat mutatott. Egyetemünk közösségéből is többen tartoztak az ő egyházközségébe, hallgatták az ő lélekemelő prédikációit. Egy ilyen nagyszerű ember előtt legmélyebb tiszteletünket úgy tudjuk kifejezni, hogy nem az eltávozását gyászoljuk, hanem az életét ünnepeljük.

„S tudta, a Megváltó öröktől szereti őt is – és várja, hogy leomlott földi sátorháza helyett befogadja a mennyei hajlékokba.” (részlet Bogárdi Szabó István megemlékezéséből)

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép