Október a Reformáció hónapja

„…változzatok meg értelmetek megújulásával…” (Róm 12,2) A megnyitó istentisztelet október 1-jén, vasárnap 18:00 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban lesz.

Igét hirdet és köszöntőt mond Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke. A liturgiában részt vesz a református, evangélikus, baptista, metodista és pünkösdi egyház egy-egy főpásztora. A zenés istentiszteleten református, evangélikus, baptista, metodista, pünkösdi gyülekezeti kórusok szolgálnak.

Központi rendezvények programtervezete:

Megnyitó Ünnepség
Október 1-jén (vasárnap) 18:00 órakor Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban.

Területi Női Találkozó
Október 7-én (szombat) 10:00-15:00 óra között Kecskeméten, az Evangélikus templomban (6000 Kecskemét, Szabadság tér 3.).
Fő téma: Reformáció és megújulás. Szüntelen változás
Nyitó igehirdetés: B. Pintér Márta, az Ökumenikus Tanács Női Bizottságának elnöke
Köszöntő: Dr. Fischl Vilmos, az Ökumenikus Tanács főtitkára
Előadó: Dr. Horváth Erzsébet, a KRE Hittudományi karának tanszékvezetője, előadásának címe: „Nők a reformátorok körül”
Semper reformanda – fórumbeszélgetés az ökumené jegyében: Dr. Perintfalvi Rita katolikus teológus, a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesületének elnöke
Záró úrvacsorai istentisztelet: vendégfogadó egyházközségek lelkészeinek szolgálatával

Dabasi Ökumenikus Missziói Nap
Október 8-án (vasárnap) 17:00 órakor az Alsódabasi Református templomban (2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky u. 8.).
A reformáció hónap részeként ökumenikus istentiszteletet tartunk, melyen igét hirdet Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök, MEÖT alelnöke.
A tagegyházak missziói bizottságának lelkészei is szolgálnak az istentiszteleten.

Reformációi Istentisztelet
Október 29-én (vasárnap) 17:00 órakor az Újpesti Baptista Gyülekezetben (1043 Budapest, Kassai u. 26.).
Igét hirdet Pataky Albert, pünkösdi egyházelnök, a MEÖT alelnöke.
Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában az Ökumenikus Tanács tagegyházainak főpásztorai szolgálnak.
A zenei szolgálatot a helyi gyülekezet énekkara biztosítja.

Reformációi Megemlékezés
Október 31-én (kedd) 17:00 órakor Budapesten, a Reformációi Emlékparkban (Fasor).
Ünnepi beszéd elmondására Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára kapott felkérést.
Imádságot Steinbach József az Ökumenikus Tanács elnöke mond. A megjelent egyházi vezetők áldást mondanak.

További információ: www.meot.hu

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések