A Magyar Szociológiai Társaság éves vándorgyűlése Egyetemünkön

A Magyar Szociológiai Társaság (MSZT) és a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kara (KRE BTK) tisztelettel meghívja Önt az MSZT éves vándorgyűlésére.

Időpont: 2017. október 24-26.
Helyszín: KRE BTK (1088 Budapest, Reviczky u. 4.)

A Magyar Szociológiai Társaság 2017. évi vándorgyűlésének központi témája a modernizációs folyamatok és modernitások pluralitása lesz, „Modernitások” címmel.

A modernitás minden társadalomban a tradíció, a tradicionalizmus megszakadásának visszafordíthatatlan folyamatával vette kezdetét és számtalan különböző társadalmi formát és dinamikát hívott létre. Mára meghatározó jelentőségre tett szert a sokféle modernitás egyidejűségének tapasztalata és az a meggyőződés, hogy az 1970-es évektől kezdve az emberiségnek nem a modernitás végével, hanem egy újabb szakaszával kell megbirkóznia – nevezzék ezt kései, második, visszaható, reflexív vagy cseppfolyós modernitásnak –, s ebben a helyzetben a szociológiának is újra kell értelmeznie a modernitás, modernizáció fogalmát és alkalmazását, hogy elősegítse a jelenlegi társadalmi folyamatok és események megértését.

Plenáris előadás:
Wessely Anna: Modernitás és modernitások

Plenáris és szemi-plenáris szekciók:
A cirkuláris modernitás regionális dimenzió
A modernitások pluralitása – módszertani megközelítések
A nemek konstrukciójának mozzanatai a sokféle modernitás keretében. Diszkurzív meghatározók, kritikai kultúrakutatás és a nyugati maszkulinitás átváltozásai
Alternatív modernitások, transznacionális mobilitás és hatásuk a hátrányos helyzetű településekre
Egészség és betegség a későmodernitásban – kvalitatív megközelítések
Nők a tudományban
Politikai identitás és társadalmi attitűdök a média „posztobjektív” fordulata után
Rend, kreatív feszültség és innovációk komplex (szociális) rendszerekben
Sokféle modernitás és magyar társadalomtörténet
Vallás és modernitás 500 évvel a reformáció után

Szakosztályi ülések:
Családszociológiai Szakosztály
Etnikai Kisebbségkutató Szakosztály
Falu- és Vidékszociológia Szakosztály – Információs Társadalom Szakosztály
Fogyatékosságtudományi Szakosztály
Gazdaságszociológiai Szakosztály
Ifjúságszociológiai Szakosztály
Módszertani Szakosztály
Munkaszociológiai és Társadalmi Egyenlőtlenségek Szakosztály – alakuló ülés
Nagyalföldi Szakosztály
Tér-Település-Társadalom Szakosztály
Vallásszociológia Szakosztály

Könyvbemutató:
Radikalizmus és közöny – könyvbemutató és beszélgetés

 

A hallgatóság számára nem szükséges regisztráció!

A konferencia ideje alatt külön termet biztosítunk a kisgyermekkel érkezők számára.

Bővebb információ: http://www.szociologia.hu/mszt_eves_konferencia_kre/

 

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép