6/2022. (II.14.)/R számú Rektori utasítás

6/2022. (II.14.)/R számú Rektori utasítása munkáltatói jogkör  gyakorlásáról a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.évi CCIV.törvény (a továbbiakban: Nftv.)13.§-a és 13/A.§-a, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem (a továbbiakban: KRE) Alapító Okirata II.7. és II.8. pontjaiban foglaltak alapján az alábbi utasítást adom ki:

Mobilverzió megtekintéséhez kattintson ide