Károli Egyetemi Lelkészség

KEL – Lelki bázis károlisoknak

Elérhetőségeink:

Facebook logó 

A Károli Egyetemi Lelkészség célja, hogy támogassa a hallgatókat, hogy az egyetemi évek ne csupán a tudásgyarapítás, hanem a lelki növekedés jelentős időszaka is legyen. Azt gondoljuk, hogy a károlis éveket nem csak túlélni, hanem megélni is érdemes!

Megtalálsz minket, ha nyitott vagy az életed hitbeli megközelítésére,
– és szeretnéd jobban megismerni önmagad,
– közösségre vágysz,
– az élet nagy kérdései foglalkoztatnak
– még keresed a hivatásod vagy
– ha úgy érzed, gödörben vagy.

 

Lelkészeink:

Káposztás Gábor

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Káposztás Gábor

1992. május 18-án születtem Debrecenben. Megtérésem és hitem kezdeti elmélyülése a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában eltöltött évekhez köthető. Az utolsó gimnáziumi évemhez érkezve érett meg bennem az erős elhatározás: teológus-lelkipásztor szakos hallgatóként szeretném folytatni tanulmányaimat. 2010-ben lettem a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen hallgatója és 2017-ben váltam felszentelt lelkipásztorrá. Nem életformát választottam, hanem hivatást kaptam Istentől. Mindig is szerettem volna egy őszinte, önazonos és boldog életet élni. Azt tapasztaltam meg, hogy ez a boldog és őszinte élet, a maga teljességében, csak Istennel élhető meg. Úgy hiszem, ezzel a megtapasztalással együtt kaptam elhívást arra, hogy lelkészként bizonyságot tegyek Istenről egy életen keresztül. A lelkipásztori szolgálat sokszínű palettáján az ifjúsági munka különösen is kedves terület, kedves „szín” számomra. Szeretnék a Károli Gáspár Református Egyetem lelkipásztoraként is hittel és hitelesen rámutatni arra az Úrra, aki szeret, vezet és megelevenít ifjakat és idősebbeket egyaránt.

 

 

Nemes Vitold József

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nemes Vitold JózsefÉletem alapja az a hit, amit az Úr Jézus Krisztusba vetettem.

1992-ben születtem Debrecenben, orvos szülők gyermekeként. A Debrecen-Nagyerdei Református Gyülekezet volt a lelki otthonom és tizenévesként a Református Fiatalok Szövetségnek nyári táborában tértem meg. A gyógyítás és lelki egészség mindig is foglalkoztatott, ezért az érettségi után párhuzamosan kezdtem el a teológiai és egészségügyi képzést Debrecenben. Ezen az úton viszont Isten választás elé állított és neki feleletül a teológiai pályán haladtam tovább. Az egyetem évei alatt a Refisz elnökségében és gyülekezeti ifivezetőként fiatalok felé szolgáltam. Az egyetem után pedig gyülekezetben a lelkipásztori szolgálatok áldásait és kihívásait élhettem át minden korosztály felé. Szívügyem a közösségszervezés, a fiatalok felé való szolgálat és a lelkigondozás. A Károli Gáspár Református Egyetem lelkészeként azt szeretném megosztani, hirdetni és szólni, amit Istentől kaptam és ami egyedül Őt dicsőíti.

 

 

Kis Kendi Dávid

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kis Kendi DávidA felvidéki Szentes községben nevelkedtem fel egy magát reformátusnak tartó családban. Ahhoz képest, hogy harmadikos koromban hazaszöktem hittanóráról, Krisztus mégis utánam jött. A 2008-ban ünnepelt konfirmáció után létrejött gyülekezeti ifi-csoport tagjaként évente gyerek- és tinitáborokban adtam át sajátos módomon a Szentírás üzeneteit.

Elhívásom váratott magára még pár évet az érettségi után, mivel 2012-ben az akkori Budapesti Gazdasági Főiskolára jelentkeztem gazdaságinformatikus szakra. A második félévben döntöttem úgy ‒ Isten vezetését elfogadva ‒, hogy lezárom ottani tanulmányaimat és most már tényleg lelkész szakra megyek. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem elvégzése után ösztöndíjakkal két évig éltünk és tanultunk feleségemmel a hollandiai Kampen városában. A frissnek mondható hazaérkezésünk után a Károli Gáspár Református Egyetem lelkészeiként teszünk bizonyságot a velünk vándorló Istenről.

Saját hitem megélése szempontjából elengedhetetlennek tartom a korosztályi sajátosságokból eredő kérdések megválaszolását. Foglalkoztat például a Krisztus-követés jelenkori megélése és a „korunk nagy kérdéseire” adott keresztyén válasz. Mindezek mellett az is érdekel, hogyan tehetjük vonzóvá ma a hitet. Erről tanúskodik a könyvespolcom tartalma is, amit szívesen osztok meg érdeklődőkkel.

 

 

Erbach Viola

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Erbach Viola1994-ben születtem egy vegyes családba Kárpátalján, Munkácson. Családom nem gyakorolta aktívan a hitét, így számomra sem volt kifejezetten vonzó, sem kifejezetten releváns az Istennel

való találkozás, nem gondoltam, hogy Nélküle valami fontos hiányzott volna a mindennapjaimból. Mindez azonban megváltozott, amikor barátaim által a helyi gyülekezet ifjúsági csoportjának tagja lettem. A mai napig vallom, hogy életem teljesen másképp alakult volna, ha Isten ott, a konfirmáció előtt nem szólít meg, ugyanis pont akkor hajolt le hozzám, amikor erre a legnagyobb szükségem volt – általa nemcsak egy támogató, szerető közösségre lelhettem, de meggyökerezhettem saját identitásomban is, biztos talajra lelve Benne. Ennek a tapasztalatnak a fényében döntöttem később úgy, hogy saját életemet is elsőként az Istennek való szolgálatban tudom elképzelni.

Teológiai tanulmányaimat a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen végeztem, ahol 2019-ben szereztem teológus-lelkész diplomát. Diákéveim alatt több külföldi ösztöndíjban is részt vettem, így szerezhettem mesterdiplomát az Edinburgh-i Egyetemen vagy lehettem vendéghallgató Hollandiában, vagy egy nyári egyetem erejéig Németországban. Ezekért a lehetőségekért örökké hálás leszek, s bár sok áldással jártak, mégis gyakran együtt járt az ösztöndíjjal a magányosság, az önmagam újrakeresése és megannyi kérdés. Úgy gondolom ezek az érzések az egyetemistáktól sem állnak távol. Ezekben az érzésekben szeretnék segíteni eligazodni a diákoknak – egymás tapasztalatainak és persze az Ige fényének tükrében – ugyanis hiszem, hogy mindannyiunknak megvan a kijelölt helye és szerepe Isten nagy történetében.

 

 

Mikola Borbála Veronika

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Mikola Borbála Veronika

Kecskemétről indultam, az ottani gimnáziumi évek alatt talált rám Isten jósága és szeretetének valósága. Isten kalandos elhívásával érkeztem a budapesti teológiára. A KRE-HTK lelkészképzés elvégzése után Kelenföldön, majd Külső-Kelenföldön voltam gyülekezeti szolgálatban, párhuzamosan pedig befejeztem az ELTE ógörög szakját. Mindig szívügyemnek tekintettem a hitbéli alapozást, a gyülekezetbe vallási háttér nélkül érkezők, fiatalok és idősebbek beilleszkedését és azt, hogy a kérdéseik és hitbéli kétségeik választ és támogatást kapjanak.
Szükségét éreztem további tanulmányoknak, így 2011 és 2013 között St. Louisban a Covenant Theological Seminary-n tanultam apologetikát (ThM), 2023-ig pedig doktori iskola keretében kulturális apologetikát. Tanulgatom élvezni, ami jó: a finom ételeket, a friss szellőt, a sport adta örömöket. Keresem és szeretem a szépet a nyilvánvaló és nem annyira nyilvánvaló dolgokban. Hiszem, hogy Isten dicsőségére van ez. Ő olyan életet szánt nekünk Jézus Krisztussal, amely felfedezésre méltó.

 

 

Káposztásné Horváth Tünde

(jelenleg nem aktív)

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Református lelkész és vallástanár. „Szeretem a tartalmas beszélgetéseket és a nagy vízparti sétákat. Szolgálatomban kulcsfogalom az igényes lelkiség megélése.”

Káposztásné Horváth Tünde1991-ben születtem Kiskunhalason egy nem vallásos család tagjaként. A hittel és Isten megújító szeretetével először a kiskunhalasi Szilády Áron Gimnáziumban és a helyi református gyülekezetben találkoztam. Az érettségi előtt már tudtam, hogy a lelkészi pálya lesz az én utam. Az ismeretségi köröm nagy megdöbbenésére költöztem fel Budapestre, és kezdtem meg a tanulmányaimat a KRE-HTK-n 2011 szeptemberében. Egyetemistaként is bántott már a lelki otthontalanság, amit a társaimnál és magamban érzékeltem. Házicsoportot és Isten Igéje köré szerveződő alkalmakat szerveztem, hogy együtt foglalkozhassunk a minket aktuálisan is érintő „élet nagy kérdései”-vel.

2019-ben vallástanári diplomát szereztem szintén a KRE-HTK-n, mert egyre kíváncsibbá válok a fiatalabb korosztály élettapasztalataira. Hitem szerint Isten közösségi lénynek teremtett minket, hogy egymás mellé szegődve éljünk, tanuljunk és lássuk meg az élet összetettségében is mindazt, ami gyönyörű.

A kedvenc bibliai igém: „Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére.” 2Kor 4,15

 

 


Minden károlis hallgatót szeretettel vár a Magyarországi Református Egyház minden gyülekezeti közössége, köztük az 1RE Budapesti Református Egyetemi Misszió is.
Az 1RE Egyetemi Református Misszió az őszi és a tavaszi szemeszter minden szerdai napján 19 órától tart istentiszteletet a Magyar Tudósok körútja 3. szám alatt.