„Vértelen ellenreformáció”

2019. február 7-8. között Sárospatakon nagy sikerű egyház- és művelődéstörténeti konferenciát tartottak a Kárpát-medence teljes spektrumáról meghívott eladók és érdeklődők részvételével.
A „Vértelen ellenreformáció” nevet viselő, a magyar protestantizmus 18. századi korszakát vizsgáló tudományos tanácskozás 4 szekcióban, 18 meghívott előadó részvételével zajlott le ökumenikus módon – a főelőadók és referálók között római katolikus, evangélikus és református felekezetű és nézőpontú kutatók is szerepeltek, a beszélgetések és viták hangnemét is a zord, ellenreformációs téma ellenére barátságos hangulat uralta.
A konferencia főszervezői feladatait Egyetemünk Egyház- és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhely tudományos kutatói főmunkatársa, dr. Csorba Dávid vállalta magára.

A négy szekcióban (fogalomértelmezés, helytörténeti források, nemzetközi hungarológiai kutatások, módszertani kérdések) folytatott tanácskozásokon új, lehetséges nézőpontok is szóba kerültek:  protestáns arisztokrácia szerepvállalása 1670 előtt és után, könyv- és olvasástörténet tanulságai, halotti beszédek adatai, egyház- és vármegyék, illetve katolikus levéltári gyűjtemények hasznosítása.

Az említett nézőpontok bevonása gazdagíthatja az ellenreformáció forrásait, s árnyalhatja a 19. századi felekezettörténetből kibomló, sokszor sematikusan kezelt történelemképet is, mely erősen rányomta a bélyegét a hazai felekezeti identitás alakzataira.
A szervezők a konferencia írásait mind az eszmetörténeti, mind a forráskritikai tanulságok miatt a közel jövőben tervezik megjelentetni.

A rendezvény sajtónyilvános volt, az Európa Rádió és a Zemplén TV helyben, a Reformátusok Lapja pedig azóta is több ízben tudósított róla, s adott közre interjúkat.

A rendezvény a Sárospataki Református Kollégium intézményeinek, a Hosszú Reformáció Kelet-Európában (1500-1800) Kutatócsoportnak és az Egyetemünk Egyház- és Társadalom Kutatóintézetének Reformáció Öröksége Műhelyével közös szervezésében valósult meg.