Sikeresen lezajlott az őszi tréninghét

Egyetemünkön hagyományosan minden szemeszterben megrendezésre kerül a Károli Közösségi Napok (Tréninghét) programsorozat, amelynek keretein belül a KRE hallgatói és munkavállalói szakmai – a tanulmányokhoz közvetlenül és közvetve kapcsolódó – kurzusokon, lelki alkalmakon, valamint egészség- és természetvédelmi programokon vehetnek részt.

A 2020. október 19 - 22. között megrendezett őszi tréninghét a „Jövőkép az egyházi egyetemen” címet viselte. Az előadások, workshopok, tréningek előkészítésekor a szervezők különös gondot fordítottak arra, hogy résztvevők a távolléti oktatással kapcsolatos tapasztalatokat és jó gyakorlatokat is megoszthassák egymással.

Összességében Egyetemünk öt karának hallgatói 220, munkavállalói pedig több, mint 40 változatos kurzus közül választhattak.

Az Állam- és Jogtudományi Kar 25 hallgatói kurzust és négy oktatóknak szóló előadást hirdetett meg – javarészt online formában, melyekhez a kar munkatársai is csatlakozhattak, amennyiben a téma számukra is érdekesnek bizonyult. A legnépszerűbb kurzus Alpár Vera Időgazdálkodás tréningje, Sükösd Anikó Az innováció pszichológiája című, valamint Dr. Sennyei Barna A bírói hivatásról szóló előadása volt.

A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatói számára összesen 165 kurzus került meghirdetésre, melyből 123 db szakmai, 16 db lelki, 12 db egészségvédelmi és 14 db karrierkurzus volt. Az egyik hallgatói program a hallgatói fórum volt, ahol az intézményakkreditációs eljárásról, illetve a legutóbbi BTK-s hallgatói elégedettségmérés eredményeiről is tájékoztatást kaptak a hallgatók. Az oktatók és nem oktató munkavállalók 32 előadás/workshop közül választhattak.

A Hittudományi Kar a hallgatóknak 5 db, az oktatóknak 7 db, a nem oktató munkavállalóknak 4 db programot hirdetett meg, köztük a kar teljes közösségének szóló „HTK nap” elnevezésű eseményt is, mely több éves hagyomány a karon, célja a hallgatók és oktatók szorosabb – oktatáson kívüli – kapcsolaterősítése.

A Szociális és Egészségtudományi Kar „A hivatáson túl: egy életmentő mentős élményei” címet viselő programra, az „Önkéntesség és interdiszciplinaritás a KRE SZEK életében” című előadásra, valamint a „Nemzetköziesítés és a Tudomány a KRE SZEK életében” című kurzusra várta a kar közösségét.

A Tanítóképző Főiskolai Kar mindhárom képzési helyszínén, vagyis Budapesten, Nagykőrösön és Kecskeméten is szervezett kurzusokat a tréninghét keretein belül. A fővárosban 8, Kecskeméten 19, Nagykőrösön pedig 6 programra várta az érdeklődő hallgatókat.

Valamennyi meghirdetett egyetemi esemény a járványhelyzetre való tekintettel a helyszínen szigorú létszámkorlátozással (az óvintézkedések maximális betartásával) vagy online került lebonyolításra. Az online kurzusok technikai lebonyolítása gördülékenyen, problémamentesen történt.
A tréningek kiértékelt visszajelzései alapján elmondható, hogy a résztvevők túlnyomó többsége a programokkal elégedett volt és azok által sok új ismerettel gazdagodott.

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések