Rekordszámú jelentkezőt vett fel az idei általános felvételi eljárásban egyetemünk

Az alapításának 30. évfordulóját ünneplő Károli Gáspár Református Egyetem fennállásának legjobb eredményét érte el a központi 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban felvettek létszámának tekintetében. A Károli Magyarország 8. legnépszerűbb felsőoktatási intézményeként – a tavalyi általános felvételi eljárás végeredményéhez képest – idén több mint 40%-kal több jelentkezőt vett fel a 2023/2024. tanévre, akik szeptembertől a támogató és családias Károli Közösség tagjaivá válnak.

A fiatalos és sportos Károli Egyetem Trócsányi László rektor rektori ciklusának első teljes tanévét zárta, és a jelentős fejlesztések közül már többnek jól látható az eredménye. A rektori program a közösségi élet megerősítését tűzte ki célul, és ennek keretében számos kezdeményezés valósult meg: az egyetemi sportélet jelentős fejlesztéseként számos sportrendezvény került megrendezésre, valamint nemrégiben megalakult a Károli Sportegyesület. Létrejött a Károli Junior Akadémia, amely egyedülálló módon segíti a felvételizőket a jövőjüket meghatározó döntés meghozatalában. A Károli Interdiszciplináris Akadémia, mint az egyetem legfiatalabb szakkollégiuma, az egyetemi képzésen túlmutató, több tudományágat átfogó szakmai képzés keretében a tehetséggondozás új formáját kínálja a hallgatók szakmai előmenetelének tekintetében, de a Károli Ösztöndíjprogram széles támogatási rendszere szintén vonzóvá tette az egyetemet a továbbtanulók számára.

A társadalmi felelősségvállalás jegyében a Károli Gáspár Református Egyetem képzéseinek önköltsége – a 2022/2023. tanévhez képest – nem emelkedett, ezáltal is figyelmet fordítva a családok megnövekedett terheinek enyhítésére. Az egyetemen a közösségi élet formálásában a szakkollégiumok mellett a kollégiumok is fontos szerepet töltenek be, ezért kollégiumi férőhelyek bérlésével az egyetem minden kollégiumi férőhelyet igénylő hallgatójának tud lakhatást biztosítani.

A KRE a 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban (2023A) a 7. legtöbb jelentkezőt vonzotta, az Oktatási Hivatal által korábban közzétett adatok alapján összesen 12.013 fő választotta a jelentkezési időszakban egyetemünk valamely képzését. A 2023. július 26-án közzétett ponthatárok alapján az egyetem világi képzéseire összesen 3.261 fő nyert felvételt. Állami ösztöndíjas képzésen 2.455 fő, míg önköltséges képzésen 806 fő kezdheti meg tanulmányait 2023. szeptembertől. A hitéleti képzések tekintetében 2023 augusztusában lesznek végleges felvételi eredmények.

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karára 650 fő, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karára 1.528 fő, Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karára 570 fő, míg a Pedagógiai Karára 513 fő nyert felvételt. A hitéleti képzésekre a KRE Hittudományi Karára összesen 28 jelentkező nyert felvételt, közülük 19-en teológia-lelkész osztatlan képzésben kezdhetik meg tanulmányaikat, míg a Pedagógiai Karra 14 fő nyert felvételt.

Az Állam- és Jogtudományi Kar népszerű jogász osztatlan képzésére idén magasabb ponthatárokkal lehetett felvételt nyerni: a nappali munkarendű állami ösztöndíjas képzésre 441 ponttal, önköltséges képzésre 382 ponttal, míg levelező munkarendű állami ösztöndíjas képzésre 465 ponttal, önköltséges képzésre 386 ponttal lehetett bekerülni. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karon 23,73%-kal növekedett a felvett jelentkezők összlétszáma, amely a kar fennállása alatti eddigi legmagasabb felvett összlétszámot eredményezte. Az anglisztika alapképzési szak, a keleti nyelvek és kultúrák alapképzési szak japán szakiránya, a pszichológia alapképzési szak továbbra is a BTK legnépszerűbb képzései közé tartoznak.

A 2022 augusztusában megalakult Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Karon az ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya idén először indul el levelező munkarendű képzésben 108 fővel. A szociális munka és a szociálpedagógia alapképzési szakokra felvettek létszáma Budapest képzési helyen 91,36%-kal, Kecskemét képzési helyen pedig 42,86%-kal nőtt. Az ÁJK-tól átkerült gazdaságtudományok képzési területhez tartozó képzések tekintetében 71,15%-kal nőtt a felvettek létszáma.

Szintén jelentősen megnövekedett a pedagógusképzés képzési területre felvettek létszáma, amely a Pedagógiai Kar esetén a tavalyi évhez viszonyított több mint 2,5-szeres felvett létszámban is markánsan megmutatkozik. Továbbra is népszerűek a csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, tanító alapképzési szakok.

A Károli tudatos filozófiája, hogy erősítse a hallgatók közösségének aktivitását, hangsúlyt fektetve az egyetemi polgárok egyéni fejlődésére, elősegítve, hogy a hallgatók az egyetemi évek alatt a nélkülözhetetlen tudás megszerzése mellett tudatos, egészséges és értékteremtő állampolgárokká válhassanak.

A felvételt nyertek létszámának jelentős emelkedése, valamint az egyetem valamennyi kara által elért remek eredmény egyértelműen visszaigazolja az intézményben folyó minőségi oktatás iránti folyamatos elkötelezettséget, a közösségteremtő intézkedések sikerét, melyek az egyetem szlogenjének alapját képezik: Minőség. Közösség. KÁROLI.

 

Károli Gáspár Református Egyetem

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép