„megüresítve a földtől, beteljesítve az éggel” – az Istennek tetsző böjt

Az új félév kezdetén, az egyházi naptárt is követőknek, egy új időszak veszi kezdetét hamvazószerdával, mégpedig a böjt időszaka.

Számos világvallásban ismeretes a böjt, az étel megvonásának fogalma: a zsidók Jom Kippurkor böjtölnek; a muszlimok a ramadánt tartják, a katolikusok és a protestánsok nagyböjtöt tartanak; a hinduk 18 nagy ünnepen mondanak le az ételről.

Protestáns elődeink közül Luthert emelhetjük ki, aki az Isten előtti érdemszerzésmentes böjtöt hangsúlyozza 1530 szeptemberében, miszerint: „(Isten) böjtöd vagy kemény fekvőhelyed iránt sem érdeklődik, hiszen mindezek sokkal jelentéktelenebb dolgok, mint az áldozat. Azt sem kérdezi meg tőled, hogy tiszteled-​e apádat vagy anyádat, ha csak az jár a fejedben, hogy ezáltal kiérdemelj valamit Istennél.” A reformátor arra figyelmeztet, hogy Isten szeretetéért böjti szertartásainkkal nem kell kuncsorognunk, az enélkül is a miénk.

Hegedűs Loránt, az egyetemünket alapító református püspök a böjtről 1996-ban így prédikált: „Minden igazi böjt kevesbíti az élet földi adagját, hogy sokasítsa mennyei értékeit, örökkévaló távlatait, szent erőit, megüresítve a földtől, beteljesítve az éggel. Ez az igazi böjt értelme akkor is, amikor bűnbánatban üresednek emberek önmaguktól, hogy Istennel teljenek meg.

A 2024. évi böjti időszakra készüljünk egy ószövetségi szakaszban megírt Istentől jövő üzenettel. Ézsaiás próféta írt az Istennek tetsző böjtről. (A teljesebb képhez érdemes elolvasni a teljes fejezetet.) Böjti elcsendesedésre hívó cikkünkkel együtt kérdezzük Isten választott népével együtt mi is: Miért böjtölünk – kérdik –, ha te (Isten) meg sem látod, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? (58,3) Erre Isten elmondja, hogy az eddigi böjtölési formájuk nem tetszik neki és azt is, hogy milyennek gondolja ő a hozzá illendő böjtöt.  Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!  Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől! Akkor eljön világosságod, mint a hajnalhasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.

Szabadítás – szabad szeretetcselekedet – és gyógyulás: leadhatjuk megkötözöttségeinket, ezt kaphatjuk az Úrtól. Legyen 2024 böjtje olyan, mint ez a cikk: több szentírási szövegben Isten üzeneteivel találkozva, beteljesedve az Égivel, hogy a földiektől való megüresítésünk helyet teremtsen a kötelékektől szabadult, sebektől mentes mások megsegítésére kész új életnek.

 

Írta: Kis Kendi Dávid
egyetemi lelkész

Szent Biblia kép

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések