Bizony, Isten fia volt ez! – nagypénteki gondolatok

Nagypéntek a húsvét előtti pénteki nap és az a nap, amelyen Jézus kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Mindemellett a 2017-es esztendő óta nagypéntek munkaszüneti napnak is számít Magyarországon. Engedje meg minden kedves olvasó, aki ezt a rövid írást olvassa, hogy feltegyek egy rövid kérdést. Egy személyes kérdést, melyre próbáljunk a magunk csendjében és magunk számára választ adni: „Mit jelent számomra nagypéntek?”

Ha az evangéliumok híradását olvassuk, akkor a nagypénteki történetben többféle szereplőt és többféle viszonyulást is felfedezünk. Látjuk azokat a szereplőket, akik csúfolják, gúnyolják a kereszten szenvedő Jézust. Akadnak, akik azért várakoznak, mert valami nagy szenzációt, valami nagy csodát akarnak látni Jézustól. Vannak, akik távolról, vannak, akik közelebbről s vannak, akik egész közelről figyelik az eseményeket. Jelen vannak olyan szereplők, akik korábban is szerették és most is szeretik Jézust és együttéreznek vele, akiknek megesik a szívük Jézus Krisztus szenvedése láttán. S lehetne még más szereplőket is sorolni.

Jézus Krisztus, a bűntelen, nagypénteken felvitte a keresztre a világ bűnét. A bűntelen szenvedett és adta életét a bűnösért. Ő vette fel és hordozta el mindazt a kínt, ami az Ő kegyelmes és szeretetből fakadó áldozatvállalása nélkül minden szereplőre, minden emberre várna. Az őt gyalázókra, a szenzációt várókra, a csendes vagy hangos megfigyelőkre stb. egyaránt. Talán így válik igazán érthetővé most számunkra ez az üzenet, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa” (Jn 3,16–17).

Kedves Olvasók! Tegyük fel most ismét ezt a kérdést magunknak: „Mit jelent számomra nagypéntek? Mit jelent számomra Jézus Krisztus áldozata?

Ő azért adta önmagát, hogy nekünk életünk lehessen általa! Kívánom, hogy tudjuk őszinte szívvel és hittel vallani azt, amelyre a keresztnél lévő római százados is jutott: Bizony, Isten Fia volt ez! (Mt 27,54).

Káposztás Gábor
vezető egyetemi lelkész

Kép: Harry Anderson: Crucifixion

Kép: Harry Anderson: Crucifixion

 

Közösségi Média

Közösségi média

Sport a Károlin

Sport a Károlin

 

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések