A 30 éves jubileumát ünneplő Tanítóképző Főiskolai Kar köszöntése

Harminc évvel ezelőtt kezdte meg működését a nagykőrösi tanítóképző – hivatalos nevén a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara – hazánk egyik legrégibb, a rendszerváltás idején elsőként induló egyházi pedagógusképző intézménye.

Egyetemünk és a Tanítóképző Főiskolai Kar nagy múltra visszatekintő története a Tanítóképezde alapításával vette kezdetét, hiszen a Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlése 1836. május 2-án tett javaslatot az intézet létrehozására, végül 1839 októberében megkezdhette működését.

Az 1848-49-es szabadságharc bukását követően a Nagykőrösi Református Egyház a város segítségével igen nagy anyagi áldozatot hozott a képző fenntartásáért.
A nagykőrösi tanítóképzés drasztikus megszüntetése 1948-ban kezdődött, amikor is a már 109 év óta működő országos hírű református tanítóképzőt államosították. Ezt követően 1957-ig még állami intézményként működött, majd véglegesen megszüntették. Visszahozatalára számtalan kísérlet történt a múlt rendszerben is, de a centralizáció miatt ezek csak álmok maradhattak.
1990-ben indult újra a református tanítók képzése Nagykőrösön, amikor is 1990. október 6-án 32 hallgató tehetett ünnepélyes fogadalmat. Az Igét dr. Tóth Károly püspök hirdette, az intézmény 110. tanévét dr. Nagy J. József főigazgató nyitotta meg. Az ünnepélyen hazai és külföldi egyházi személyiségek, állami, városi vezetők és a református tanítóképző egykori diákjai üdvözölték az újraéledő iskolát.
A Tanítóképző Főiskolai Kar 2020. október 9-én 11 órakor ünnepli újraalapításának 30. évfordulóját. Az elmúlt három évtized olyan mértékű növekedést hozott a Kar életében, hogy a nagykőrösi mellett, évek óta budapesti, és ettől az évtől már a kecskeméti képzési helyszínen is várjuk hallgatóinkat. A széles képzéskínálat mellett a magas szintű oktatásról tesz tanúbizonyságot a Tanítóképző Főiskolai Kar előkelő megjelenése a különböző felsőoktatási rangsorokban. Országos szinten, első helyen szerepel a tudományos fokozattal rendelkező oktatók arányát tekintve a pedagógus-képzésterületi rangsorban. A tanító alapképzési szakos rangsorban a 3. legjobb, a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakok közül a 4. legjobb, illetve 5. helyen áll az óvodapedagógus szakos képzések területén. Ezen felül hallgatóink rendre előkelő helyen végeznek országos szintű szakmai versenyeken.

Hiszem, hogy a Tanítóképző Főiskolai Kar története önmagában is hűen tükrözi a folyamatos fejlődés, tanulás, megújulás iránti mindenkori igényt, kiegészítve azzal a kitartással, református lelkülettel, a református hagyományok megőrzésével, mely intézményünk egészét jellemzi.

Az elődök áldozatos munkáját elismerve, a Tanítóképző Főiskolai Kar jelenlegi Oktatói, Munkavállalói, Hallgatói számára a hagyományok megőrzését kívánva köszöntöm az ifjú és tetterős 30. életévébe lépő Tanítóképző Kar valamennyi Vezetőjét, Oktatóját, Munkatársát és Hallgatóját.
Életükre és munkájukra Isten gazdag áldását kérve a Károli Gáspár Református Egyetem Közössége nevében:

Budapest, 2020.október 8.
Dr. Czine Ágnes
rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes

Szakirányú továbbképzések

Szakirányú továbbképzések

Közösségi Média

Közösségi média

Kultúra, közélet

Rádió

Károli Podcast

Károli Podcast

Károli Klub

Károli Podcast

Napi biztatás

Napi biztatás

 

Tudomány, kutatás

Tudomány, kutatás

Galéria

galéria, fotógép