A Studia Caroliensia a Károli Gáspár Református Egyetem negyedévenként megjelenő folyóirata, mely elsősorban oktatóink és hallgatóink arra érdemes tanulmányait, illetve az időközönként az Egyetem szervezésében lebonyolított konferenciák, jeles események előadásainak tudományos igénnyel megszerkesztett változatát közli. Megjelenésében igyekszik a tudományos folyóiratok formai követelményeihez igazodni. A formai előírások elsősorban a tanulmányok tagolását, a hivatkozások rendjét, a táblázatok, ábrák szerkesztésének módját, a stílus beállításokat szabályozzák, úgy, hogy az a szerzők számára is könnyen kezelhető legyen, egyértelműen azonosíthatóvá tegye a hivatkozásokat, megjelenésében is áttekinthető, logikus felépítésű legyen. A folyóirat a tudományos igényességen túl igyekszik az egységes, egyszerű, esztétikus megjelenésre is.

2000.1

2000.2.

2000.3.

2000.4.

2001.1.

2001.2.

2001.3.

2001.4.

2002.1-2.

2002.3.

2002.4.

2003.1-2.

2003.3-4.

2004.1.

2004.2.

2004.3-4.

2005.1.

2005.2-3.

2005.4.

2006.1.

2006.2.

2006.3-4.

2007.1.

2007.2.

2007.3.

2007.4.

2008.1.

2009.2-3.

2009.4.

2010.1-2.

2010.3-4.